Rätten till toaletten

Toalettbesök – självständigt eller behov av toalettassistans?

Vid svårigheter att själv kunna ta sig till toaletten i tid kan behov av assistans från någon annan behövas. Målet är att bibehålla förmågan till kontinens så långt som möjligt. Att kartlägga behovet av toalettassistans ingår vid utredningen och är en viktig del i omvårdnaden vid blås-/tarmdysfunktion under hela dygnet. Ta hänsyn till sömnvanor vid val av skydd – behövs toalettbesök nattetid eller ostörd nattsömn?

"Uppmärksamhetsträning, vaneträning och schemalagda toalettbesök är olika typer av assistans"

Vem initierar toalettassistans eller tar beslut om att insatsen upphör? Vilka rutiner finns på din arbetsplats?

Hjälpmedel för att underlätta toalettbesöket

Vid utprovning och förskrivning ska patientens hela situation beaktas. Samverkan med andra professioner kan behövas, exempelvis för användning av toalettförhöjning, förflyttningshjälpmedel, kommunikationshjälpmedel eller att instruera annan person som ska ge assistans.

 


Senast granskad 2021-08-23