Förskrivning av hjälpmedel för urinblåsa/tarm*

Du har en viktig roll genom att fråga om besvär. Din behovsbedömning och utprovning ligger till grund för att patienten erbjuds behandling och rätt hjälpmedel för att kunna delta i samhället på ett aktivt och jämlikt sätt.

"Målet med förskrivning av hjälpmedel för urinblåsa/tarm är att bibehålla livskvalitet och integritet samt möjliggöra aktiviteter och social samvaro"

Att bevara förmågan att sköta toalettbesök är viktigt för självständigheten och en del i den personliga hygienen. Genom att utreda patientens behov kan toalettsituationen underlättas. Exempelvis kan urinflaska fungera i vissa situationer eller toalettassistans erbjudas. Det finns flera hjälpmedel för urinblåsa/tarm som kan komplettera toalettbesöken vid läckage eller tömningssvårigheter.

Här kan du läsa mer om förskrivarens ansvar och olika typer av hjälpmedel.

Som förskrivare har du god kännedom om vilka produkter som finns upphandlade och hur de ska användas. Sortimentet förändras över tid, och kan skilja sig åt i olika delar av landet.

Hjälpmedel som förskrivs för urinblåsa/tarm är medicintekniska produkter**. Det innebär att varje individ har rätt till utredning och en individuell förskrivning. Förskrivningen ska utgå ifrån patientens egen förmåga och behov.


* Hjälpmedel för urinblåsa/tarm omfattar förbrukningsartiklar vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens enligt 4 kap. 1-2, Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2021:52) om förskrivning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.

** Förordning (1993:876) om medicintekniska produkter


Senast granskad 2022-05-11