Upphandling

Vid upphandlingar är det viktigt att köpare och säljare talar samma språk för att undvika juridiska processer på grund av otydlighet och missförstånd. Kravgruppen inom Nikola har därför tagit fram dokumentet KlaraKrav som är tänkt att användas vid upphandling av inkontinensprodukter. Dokumentet återspeglar samlade erfarenheter från en mängd upphandlingar som genomförts under senare år.

Syftet med KlaraKrav är att:

  • Förenkla och förtydliga upphandlingsarbetet
  • Öka förståelsen mellan köpare och säljare
  • Skapa samsyn bland inblandade aktörer
  • Presentera ett förslag till klassificering
  • Förslag på utvärderingsbara egenskaper

Senast granskad 2017-08-16