Att söka hjälp är första steget mot en bättre tillvaro

I Sverige lever vi allt längre och är ofta förhållandevis friska upp i en hög ålder vilket förstås är glädjande. Tyvärr är blåsdysfunktion någonting som ökar ju äldre vi blir, men betyder för den skull inte att det är ett led i det normala åldrandet.


"Många drar sig för att prata om sina problem" 


Det kan kännas som ett svårt område att ta upp med både vänner, anhöriga och personal inom vården. Så ska det inte behöva vara. I dag finns det god hjälp att få och många olika professioner inom vården möter och behandlar varje dag både män och kvinnor i olika åldrar som har en blåsdysfunktion.

Att söka hjälp och ta upp frågan är första steget för att bli bättre eller helt besvärsfri. Alla oavsett ålder har rätt att få ordentlig utredning och behandling. Det positiva är att många blir bättre och en del helt fria från sina besvär.


Senast granskad 2022-04-04