Absorberande hjälpmedel

Förskrivning av hjälpmedel

Hjälpmedel för urinblåsa/tarm är ingen behandling och får aldrig hindra utredning av bakomliggande orsaker och aldrig ersätta behandling av urininkontinens.

Absorberande hjälpmedel suger upp urin eller avföring som läcker ut. De allra flesta skydden har spärrskikt på utsidan och används ett åt gången. Engångsskydd kasseras efter användning medan tvättbara skydd används flera gånger. Skydden finns i många olika storlekar och är utformade på olika sätt. Det viktigaste är att skyddet håller tätt och snabbt suger upp urinen/avföringen. Det ska också kunna hålla kvar urinen utan att det känns vått.

Uppbyggnad av absorberande skydd

Ytskiktet närmast kroppen är mjukt mot huden utan att det känns vått och ska ha en hög genomsläppsförmåga.

Fördelningsskikt består av fluffmassa som snabbt ska fördela och leda bort urinen från huden.

Absorptionsskiktet består oftast av en kombination av fluffmassa och superabsorbenter. Skiktet ska absorbera och behålla urinen. Fluffmassan absorberar urinen mycket fort och superabsorbenterna håller kvar urinen.

Lukthämmande superabsorbent ingår i flertalet absorberande produkter. Kolfilter kan ingå som lukthämmare speciellt för avföringsinkontinens. De flesta absorberande skydd har spärrskikt av polyeten (PE-film). Allt flera produkter har andningsbart spärrskikt. Läckagebarriär finns på en del skydd för att förhindra sidoläckage. Elastiktrådar finns för att underlätta skålformning. Våtindikator finns på flertalet skydd för att visa mängden urin i skyddet.

Utprovning av absorberande skydd

Vid behov av inkontinenshjälpmedel genomförs en läckagemätning under minst 2 dygn (gärna flera dygn i olika situationer – exempelvis på jobbet, hemma) för att kunna förskriva skydd med rätt absorptionskapacitet och utformning. Bytesintervall ska anpassas till toalettrutiner under hela dygnet. Vid behov av allt-i-ett-skydd behöver även höftmått kontrolleras för rätt storlek på hjälpmedlet, ett för stort skydd som inte är väl åtsittande ökar risken för läckage. Andra aspekter såsom avföringsläckage och patientens förmåga till självständighet kan också påverka utprovningen.

Olika typer av kroppsnära absorberande hjälpmedel

Fixering av absorberande hjälpmedel

Valet av fixeringsbyxa och byxstorlek kan vara avgörande för om skyddet läcker eller inte. Därför är det viktigt att ta hänsyn till användarens och skyddets storlek. Skyddet ska hållas på plats även i vått tillstånd. Välj först en mindre byxa för att vid behov övergå till en större. I en för liten byxa viks skyddets kanter utåt och passformen i grenen minskar. En för stor byxa glider och håller inte skyddet på plats när det blir vått. Skyddet ska sitta stadigt på plats tätt intill kroppen så att skålformen bibehålls. Ofta kan en väl åtsittande trosa eller kalsong vara tillräcklig som fixeringsbyxa.

En del fixeringsbyxor kan tvättas några få gånger, medan andra är av textilt material och kan tvättas många gånger. Dessa krymper oftast något i första tvätten (inräknad i storleken) och är främst avsedda för personer med stora skydd utan annan fixering som behöver hjälpmedel en längre tid.

Allt-i-ett-skydd kan användas med en egen trosa/kalsong om så önskas, men ska inte behövas för att fixera skyddet om rätt storlek används.

Skydd för fixering i byxa

Det finns iläggsskydd från några droppar upp till en hel blåstömning i olika absorptionskapacitet och utformningar anpassade för kvinnor eller män. Skydden har en tejpremsa på utsidan av skyddet eller är utan annan fixering. Skydden skålformas kroppsnära och fixeras med en väl åtsittande egen trosa/kalsong eller fixeringsbyxa.

Det finns särskilda skydd i olika storlekar med anpassad utformning för avföringsläckage.

Vissa skydd har koltillsats för minskad lukt.

Allt-i-ett: Byxskydd

Byxskydd passar för uppegående personer som har problem med att hantera både iläggsskydd och fixeringsbyxa samtidigt, men som med ett byxskydd klarar byte och toalettbesök själva. Byxan har ingen läckagespärr utan det är den absorberande ytan i skyddet som samlar upp urinen. Det är viktigt att höftmått och passform provas ut så att byxan är väl åtsittande och bibehåller sin fixering i vått tillstånd. Skydden finns i flera storlekar och absorptionskapaciteter.

Allt-i-ett: Skydd med bältesfixering

Bältesskydd fästs med hjälp av ett bälte runt midjan för fixering. Bältet kan förlängas genom att använda en del av ett rent bälte från ett annat skydd. Vissa skydd kan fixeras både framåt eller bakåt. Skydden finns i flera storlekar och absorptionskapaciteter.

Allt-i-ett: Skydd med sidofästen

Skyddet fästs med hjälp av en eller flera fästpunkter (tejp eller kardborre) på vardera sidan av skyddet. Fixeringen kan anpassas efter patientens kroppsform för att sluta tätt, exempelvis runt benöppningen. Skydden finns i flera storlekar och absorptionskapaciteter.

Flergångsskydd: Absorberande byxor

Det finns tvättbara byxor med en absorberande yta för mindre urinläckage. De kan ersätta engångsskydd. Byxorna tvättas innan de tas i bruk för att aktivera den absorberande ytan. Flergångsbyxorna ska vara väl åtsittande för att bibehålla sin fixering i vått tillstånd. Skydden finns i flera storlekar och absorptionskapaciteter.

Flergångsskydd: Badbyxor

Det finns skyddsbyxor att använda vid bad för att undvika läckage av urin eller avföring. De kan antingen bestå av en innerbyxa och en ytterbyxa eller vara en latexbyxa att ha under egna badkläder. Tänk på att se över tarmregim i god tid innan badet för att undvika avföringsläckage.

Andra typer av absorberande hjälpmedel

Underlägg och madrasskydd

Ibland kan det, trots andra väl utprovade hjälpmedel, finnas ett behov av att skydda det du sitter eller ligger på. Det finns skydd för till exempel stolar, rullstolar och sängar.  Skydden finns både som tvättbara och engångs. Vid ökad risk för trycksår och vid användning av exempelvis trycksårsförebyggande madrass eller dyna att sitta på, används underlägg med försiktighet. Skydden finns i flera storlekar och absorptionskapaciteter.

Underlägg och bäddskydd kan förskrivas vid ett konstaterat behov av dessa på grund av läckage. Exempelvis förskrivs underlägg vid enuresbehandling för barn.


Senast granskad 2021-09-20