Att möjliggöra toalettbesök

Övriga hjälpmedel, produkter och åtgärder för att möjliggöra toalettbesök

Ett toalettbesök är en komplex situation med många moment. Du ska till exempel veta när det är dags att gå på toaletten, hitta dit, kunna öppna och stänga dörren, tända lampan, få av dig kläderna osv.

"Ibland kan hjälpmedel eller andra produkter vara en hjälp för att hinna till toaletten i tid. De kan också underlätta självständighet eller förenkla vissa moment"

Nedan hänvisas till produkter och hjälpmedel som kan vara till stöd i toalettsituationen. Vissa produkter kan man köpa själv, antingen i vanliga affärer eller i en hjälpmedelsbutik. Andra förskrivs som hjälpmedel av arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast utifrån en behovsbedömning. Eftersom det skiljer sig i landet vilka hjälpmedel som finns upphandlade i olika regioner så specificeras inga hjälpmedel här. Det är individens behov och de riktlinjer som gäller lokalt som styr vilka hjälpmedel som går att förskriva. Eventuella hjälpmedelsavgifter skiljer sig också åt i landet.

Det kan även vara aktuellt med bostadsanpassning för att komma in på toaletten eller för att få stödhandtag monterade. En arbetsterapeut eller fysioterapeut kan hjälpa till med bedömning och intyg till ansökan. Ansökan om bostadsanpassning görs till kommunen.

Hjälpmedel och produkter för att underlätta toalettbesöket

Komma ihåg

 • Lägg in påminnelser i mobilen
 • Andra påminnelse- eller planeringsverktyg kan förskrivas

Lätt att hitta och förstå samt öppna/stänga/låsa

 • Tydligt uppmärkt dörr
 • Toalettsits i avvikande färg
 • Anpassad öppning/stängning/låsvred – arbetsterapeut kan ge råd
 • App i telefonen som visar offentliga toaletter

Ordentligt med ljus/att se

 • Lampor på väg till toaletten, särskilt nattetid
 • Sensorlampor utanför och inne på toaletten
 • Med åldern krävs starkare lampor – ”Lika många watt som år”
 • Andra synhjälpmedel

Av/på med kläder

 • Välj kläder som är lätta att hantera
 • Hjälpmedel för påklädning, exempelvis knappknäppare – arbetsterapeuten kan ge råd

Komma på toaletten/sätta sig/resa sig

 • Stödhandtag/stödstång –  egen montering, förskrivning eller bostadsanpassning
 • Vridplatta/vridplattform – ofta förskrivning
 • Toaförhöjning – ofta förskrivning
 • Fristående toastol – ofta förskrivning
 • Mobil hygienstol – förskrivning
 • Toa med lyft-/sänkfunktion – förskrivning
 • Anpassade sitsar till toaletten, exempelvis vridbar, mjuksits eller mindre hål – ofta förskrivning

Nå det man behöver

 • Griptång – förskrivs i vissa regioner
 • Fristående toarullehållare
 • Hylla på hjul

Stöd under fötterna/inte halka

 • Låg pall
 • Bertil-platta – ofta förskrivning
 • Halkskyddstejp

Sköta hygien (torka sig/spola/tvätta händerna)

 • Toalettpapperstång – arbetsterapeuten kan ge råd
 • Toalett med tvätt- och torkfunktion – förskrivning/bostadsanpassning
 • Anpassad spolknapp
 • Enkla hygienhjälpmedel – arbetsterapeuten kan ge råd

Övrigt

 • Träna aktiviteter och funktioner – kontakta arbetsterapeut eller fysioterapeut
 • Påkallningslarm – förskrivning alternativt biståndsbeslut
 • Stöd och hjälp av annan person – kontakta biståndshandläggare i din kommun

Att gå på toaletten när man inte är på toaletten

 • Urinflaska
 • P-Bag
 • Potta
 • Kisstratt

Senast granskad 2021-09-20