Hjälpmedel för urinuppsamling

Uppsamlingskärl

Urinflaskor/-pottor, bäcken och kisstrattar samlar upp urin. Hjälpmedlet kan användas för att kissa i stående, sittande eller liggande. Vissa urinuppsamlingskärl innehåller absorbenter som binder urinen för att förhindra spill och underlätta hanteringen.

Urindroppsamlare

En urindroppsamlare kan användas av män med större urinläckage. Urindroppsamlaren provas ut så att både storlek och modell passar. Vid utprovningen väljs även urinuppsamlingspåse och fästanordning. Urindroppsamlaren förs på genom att rullas ut över penis och har en fästyta som gör att den sitter säkert på plats. Den byts varje dag. Urindroppsamlare kallas även uridom.

Urinuppsamlingspåsar

Urinuppsamlingspåsar används tillsammans med en kateter eller urindroppsamlare. Påsarna finns i olika storlekar och utformning. De flesta påsar kan tömmas och användas upp till en vecka om inte påsen tas bort från katetern. Icke tömbara påsar används framförallt nattetid och är engångs. En fästanordning för att hålla påsen på plats på låret eller vaden väljs tillsammans med påsen. Till en påse med lång slang kan även en urinpåshållare användas.

Urinuppsamlingspåsen ska fästas under urinblåsans nivå, så att urin kan rinna ner i påsen. Med fördel kan en tömbar påse med kort slang användas, som töms regelbundet under dygnet så att påsen inte tynger ner då den fylls med urin – 5 dl väger 500 g! Urinpåsar har en backventil, så att urin som runnit ner i påsen blir kvar där.

Tömbar urinuppsamlingspåse

  • Tömbara påsar med bottenventil bör användas för att minska infektionsrisken (slutet system). Det slutna systemet fördröjer uppkomsten av bakterier i urinen.
  • Urinuppsamlingspåsen töms utan att anslutningen mellan katetern och påsen bryts (bryts systemet ska påsen kasseras).
  • Slanglängden ska anpassas och påsen fixeras, så att slangen inte viks vid användning. 
  • Slangen kan ha fast eller lös konnektor för att slanglängden ska kunna anpassas till patientens behov. Används lös konnektor kan slangen klippas till rätt längd med en desinficerad sax (för att undvika infektion). Den lösa konnektorn trycks in i slangen och vrids ett halvvarv för att fästa ordentligt. 
  • En påse med lång slang fästs på underbenet, sängkanten eller läggs bredvid patienten i sängen – den får inte läggas på golvet av hygienska skäl.
  • En påse med kort slang fästs på lårbenet.
  • Påsen byts minst en gång per vecka, vid kateterbyte eller då dålig lukt uppträder.
  • Märk den nya påsen med datum för bytet. 

Icke tömbar urinuppsamlingspåse

  • Vid sänggåendet kan en icke tömbar påse med lång slang (engångs) kopplas till den tömbara om större uppsamlingsförmåga behövs nattetid.
  • Påsen töms innan kassering genom att riva eller klippa upp den.

Fästanordning

Fästanordningen kan se ut på olika sätt. Urinuppsamlingspåsen placeras under urinblåsans nivå. Fästanordningen ska fixera påsen så att inte slangen blir vikt och orsakar stopp, vilket kan ge trängningskänsla eller risk för övertänjning.  En fästanordning för att hålla påsen på plats på låret eller vaden väljs tillsammans med påsen. Till en påse med lång slang kan även en urinpåshållare användas.


Senast granskad 2021-09-20