Patientens roll vid upphandling

Nikola och flera samarbetspartners har publicerat en skrivelse kring patientmedverkan i samband med upphandling av hjälpmedel. Bakgrunden är kopplingen till patientlagen där patientens medverkan och rätt till information tydliggörs. Ladda ner och ta del av skrivelsen till höger.


Senast granskad 2018-10-18