Hjälpmedel för tarmtömning

Lavemang innebär att vätska förs in i tarmen via ändtarmen. Genom ökad volym och att avföringen mjukas upp underlättas tarmtömningen och tarmen sköljs.  

Vattenlavemang

Minilavemang där 100-150 ml kroppsvarmt kranvatten förs upp i tarmöppningen via pip eller kona sköljer rent analkanalen så att mindre passiva läckage försvinner. Lavemanget kan användas flera gånger dagligen och kan vara ett alternativ innan laxermedel sätts in.

Vattenlavemang används för tömning av hela, eller delar av, grovtarmen vid rengöring av tarmen inför röntgenundersökningar eller operation, förstoppning eller inkontinens.

Vattenlavemang ordineras och kan även ges med tillsatt laxermedel. Vattenlavemang ges med kroppsvarmt vatten som fylls i ett lavemangsset med påse, slang med pip alternativt kona som förs in i ändtarmsmynningen.

Tarmfunktionsreglerande lavemang – transanal irrigation (TAI)

System för transanal irrigation (TAI) används för att uppnå regelbunden tömning och en normaliserad tarmfunktion genom att skölja rektum och distala colon med kroppsvarmt vatten. Systemet består av en kontrollenhet för att reglera vattenflödet, vattenbehållare, slangar och rektalkateter eller kona.

TAI ordineras av läkare och förskrivs samt följs upp av exempelvis uroterapet eller tarmterapeut.


Senast granskad 2021-09-20