Nattväta - Enures

Enureslarm har länge varit en viktig del i behandlingen vid sängvätning. Utsikterna att lyckas med behandlingen är goda, särskilt i kombination med ändrade vanor och man räknar med att sju barn av tio blir botade med hjälp av enureslarm. Om användning av larm inte ger önskat resultat kan det exempelvis bli aktuellt med läkemedelsbehandling eller ett uppehåll i larmanvändningen och att försöka igen lite senare.

Absorberande hjälpmedel - Hygienunderlägg/lakansskydd kan förskrivas i väntan på/under behandling från ca 6 års ålder. I första hand rekommenderas flergångs hygienunderlägg/lakansskydd.

 


Senast granskad 2021-08-18