Katetrar

Tappningskatetrar

Tappningskatetrar

Tappningskatetrar används vid RIK och är av plast med eller utan hydrofil beläggning. Hydrofila katetrar har en yta som suger upp vätska och blir glatt, därför är det viktigt att hela katetern blötläggs i vatten. Hur länge den skall blötläggas anger varje tillverkare. Om katetern inte blötläggs sugs vätska och fukt upp från urinröret och katetern kan fastna i urinröret och bli svår att dra ut. När kateter utan hydrofil yta används ska kateterslem användas. För att underlätta vid speciella tillfällen finns färdiga set med hydrofila tappningskatetrar i koksalt eller sterilt vatten med eller utan uppsamlande påse. Förlängningsslang kan underlätta för rullstolsburna patienter att nå toaletten utan förflyttning.

Kvarliggande kateter (KAD)

KAD ska ordineras av läkare och journalföras. Datum för insättande, behandlingstidens längd, bytesintervall, kateterns namn, batch nr, charrier (storlek) och hur många ml cuffen (ballongen) är fylld med och vad den är cuffad med skall skrivas in i journalen. KAD kan placeras via uretra eller suprapubiskt (via buken) och finns i längder om 200 resp. 400 mm.

  • Silikon-elastomerkateter: Har en kärna av latex som in- och utvändigt är belagd med ett lager av silikon. Den har latexens följsamhet och silikonets vävnadsvänlighet. Den kan ligga kvar i blåsan upp till 3 månader. Cuffas med den mängd sterilt vatten som anges på förpackningen. Innerlumen har mindre diameter på grund av tre lager så kallad sandwich.
  • Hydrogelbelagd-kateter: Kärnan består av latex med en hydrogelbelagd yta som binder fukt från slemhinnan och bildar ett glidslem. Den kan ligga kvar i blåsan upp till 3 mån. Cuffas med den mängd sterilt vatten som anges på förpackningen.
  • Helsilikon-kateter: Består av 100 % silikon, som är ett vävnadsvänligt material där avlagringar inte så lätt fäster på ytan. Helsilikonkatetern är helgjuten och har därför en större innerlumen än sandwichkatetrarna. Materialet känns något styvare än latexkatetern. Den kan ligga kvar i blåsan upp till 3 mån. Cuffas med den mängd glycerinlösning som anges på förpackningen.

Bra att veta

Diffusion kan göra att vätskan i katetrar minskar efter hand. Därför bör man kontrollera insprutad mängd med jämna mellanrum. Speciellt helsilikonkatetrar har större diffusion än de andra typerna.

När man väljer en ny sorts kateter, bör den bytas inom en månad, för att ta reda på hur den enskilde patienten reagerar på det nya materialet. Studera avlagringar utanpå och inuti katetern. Anpassa intervallet till nästa byte.

Sortiment förändras över tid och behöver inte se ut som på filmen.


Senast granskad 2020-02-12