Webbaserat förskrivarstöd

Nätverket Nikola har tagit fram förslag på krav som bör ställas på ett webbaserat produktvalssystem. Som förskrivare ska du, utifrån vissa produktegenskaper, förse systemet med uppgifter baserade på patientens behov.

Ett exempel: Som förskrivare har du efter en läckagemätning ett mått på hur mycket urin patienten läcker, mängden anges och systemet ger förslag på produkter vars absorptionskapacitet stämmer överens med den uppgivna läckagemängden. Från systemet ska du också få prisjämförelser utifrån olika förskrivningsalternativ.

Databas

Till systemet krävs en produktdatabas som innehåller det upphandlade sortimentet. Produkterna ska vara grupperade enligt den internationella standarden ISO 9999. Databasen ska innehålla de viktiga produktegenskaper Nikola har tagit fram samt priser, bilder och produktinformation.

Exempel på egenskaper

ProduktgruppEgenskaper
Absorberande engångs vuxenabsorptionskapacitet
Allt-i-ett skyddabsorptionskapacitet, höftmått
Fixeringsbyxorhöftmått
Kvarliggande kateterlängd, Charriére, typ av spets
Tappningskateterlängd, Charriére, ytskikt

Kostnader

Programmet ska räkna ut kostnaderna för olika förskrivningsalternativen samt pris/st, pris/dygn, pris/3mån och pris/år.

Kontinenskort

I samband med förskrivning via förskrivarstödet ska ett Kontinenskort genereras som kan skrivas ut. Kontinenskortet benämns ibland som ett ”Hjälpmedelskort”.  På kortet ska finnas bild på valt sortiment, och dygnsschema med möjlighet att skriva kommentarer. Det ska också innehålla personuppgifter på patient samt uppgift om förskrivare.


Senast granskad 2013-08-27