Novaresan – ett behandlingsprogram för barn

Med hjälp av Novaresan får du barnet med dig under hela processen från utredning till åtgärd. Novaresan är uppdelad i olika äventyr, du väljer de äventyr som överensstämmer med barnets problem. I äventyren är det barnet själv och medhjälparen Pixie som spelar huvudrollerna. De förflyttar sig med hjälp av en farkost, Nova.

Till varje äventyr finns en loggbok som innehåller uppgifter relaterade till barnets problem. Klistermärken, memoryspel med ask finns att tillgå för att involvera barnet. Varje äventyr avslutas med en utvärdering av uppgiften.

Här till höger finns de filer du behöver för att komma igång med Novaresan. Du väljer vilka moduler som just din behandling kräver, skriver sedan ut dem i färg (eller ber vaktmästeriet göra det) och lägger varje modul i den vikta pärmen. Det kan vara en god idé att skriva ut pärmen och memoryspelet på litet hårdare papper.

Skriv ut omslaget dubbelsidigt på ett tjockt papper, använd det sedan som pärm till de moduler som passar för den undersökning eller behandling som du genomför med patienten.

Klistermärken kan skrivas ut på papper med självhäftande baksida.


Senast granskad 2022-04-04