Utbildningsmaterialet Skola i inkontinensvård

Utbildningsmaterialet är avsett att användas av vårdpersonal för vårdpersonal i syfte att fördjupa kunskapen om blåsfunktionsstörning och på så sätt göra vården bättre.

Skolan består av 13 avsnitt med texter i pdf-format som fungerar som underlag för den som håller i utbildningen. Dessutom finns bilder i PowerPoint-format som komplement till varje avsnitt. Med i skolan finns också ett förslag på utbildningsupplägg samt tips och råd till den som undervisar.

Bra att veta

Den som undervisar med hjälp av Skola i inkontinensvård ska ha minst medellång vårdutbildning. Materialet går att anpassa från några timmar till upp till en vecka. Materialet är gratis och du laddar ner skolan i en ZIP-fil som innehåller två stora pdf-filer med dels textmaterial i A4-format, dels PowerPoint-presentationerna.

Kopiera eller citera gärna vårt material, men fråga oss först! Kontakta kontakt@nikola.nu.


Senast granskad 2022-04-04