Kunskapsunderlag Blåsdysfunktion - Nikola i samarbete med SSF

Nikola har tillsammans med Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) tagit fram ett lättillgängligt kunskapsunderlag kring Blåsdysfunktion. Kunskapsunderlaget kommer att spridas tillsammans med SSF och publiceras på deras hemsida.

Kunskapsunderlaget finns att ladda ner i länken till höger.


Senast granskad 2022-04-04