Studiecirkelmaterial Blåsans väl och ve

Blåsans väl och ve är ett studiematerial som handlar om den normalt åldrande blåsan men också om avvikelser från det normala. Materialet tar även upp problem med krånglande tarm i from av förstoppning, läckage eller gaser och belyser även de anhörigas situation.

Bakom materialet står Neurologiskt handikappades riksförbund, Pensionärernas Riksorganisation, Svenska Kommunalpensionärernas Förbund, Sveriges Pensionärsförbund och Sinoba. Målsättningen är att studiecirkeln ska ge inspiration och hopp och svara på deltagarnas vanligaste frågor:

Materialet består av ett antal undervisningsfilmer  en handledning  till kursledaren och en folder  till kursdeltagarna. Handledning och filmerna laddas ner från webben. 


Senast granskad 2022-04-04