Konferens 2011

Även i år på Djurönäset ute i Stockholms skärgård. Tack vare programansvariga fick vi ta del av ett intressant innehåll. En angelägen fråga som lyftes var behovet av utbildning. 


Senast granskad 2021-08-23