Samarbetspartners

Svensk sjuksköterskeförening (SSF) är sjuksköterskornas professionsförening och är partipolitiskt obunden. Föreningen bildades 1910 och har i dag cirka 60 000 medlemmar. Föreningen arbetar för sjuksköterskans professionella utveckling. Det innebär att de arbetar med att utveckla sjuksköterskors utbildning och fortbildning och för att sjuksköterskor ska tillämpa ICN:s etiska kod. De arbetar också för utvecklingen av omvårdnadsvetenskapen, omvårdnaden och dess professionella ledning.

Föreningen sprider forskningsresultat och stärker samarbetet mellan kliniskt verksamma sjuksköterskor och forskare genom konferenser och seminarier. De arbetar också för ett utökat samarbete med andra professioner. 

Nikola har samarbetet med SSF under flera år, framför allt genom olika projekt, bla när Nikola systersida Kateterfakta.nu tagits fram. Föreningen Nikola har ansökt om att bli sektion i SSF from. hösten 2018.

 

Senior alert

NIKOLA samarbetar med kvalitetsregistret Senior alert. Med hjälp av Senior alert vill kommuner och landsting utveckla nya förebyggande arbetssätt som ökar möjligheten till bästa möjliga vård och omsorg oavsett vem som tillhandahåller den. 

Nikola och kvalitetsregistret Senior alert har tagit fram en ny modul i registret kring Blåsdysfunktion. Målet är att alla med blåsproblem ska erbjudas en utredning och åtgärder. 

På Senior alerts webb finns Riskbedömningsblanketten att hämta ner samt annan information hur verksamheten kommer igång med nya modulen. På Nikola.nu finns tillgång till verktyg för utredning och behandling.

 

Sinoba

Sinoba är en oberoende intresseförening som syftar till att ta tillvara intressen för personer med urininkontinens eller blåsproblem.

 

Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknik. De samlar 180 medlemsföretag som tillsammans arbetar för att Sverige ska vara ett attraktivt land för medicintekniska företag, vilka med värdebaserade innovationer ökar patientsäkerheten och skapar en hållbar vård och omsorg.

Nikola har sedan starten 1998 ett nära samarbete med Swedish Medtech. Ordförande i inkontinensgruppen (sektorsgruppen) i Swedish Medtech är medlem i föreningen Nikola och deltar vid föreningens arbetsdagar.


Senast granskad 2022-04-04