Nikola arbetsgrupper

Arbetsgrupper bildas löpande utifrån vad som är aktuellt.

Arbetsgrupp för nätverkskonferensen 2018

  • Agneta Sandberg, Uro- och tarmterapeut, leg ssk. Barn och Ungdomskliniken, Blekingesjukhuset 
  • Anders Engelholm, Distriktssköterska, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Sundsvalls kommun, webbansvarig Nikola.nu
  • Gunnel Andersson, Med. Dr, Uroterapeut, leg ssk, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet 
  • Märta Lauritzen, Uroterapeut, leg ssk, Urologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Inger Blomgren, Distriktssköterska, kontinenssamordnare, LD Hjälpmedel Dalarna
  • Elena Karpilovski, SwedishMedtech

Du når oss på kontakt@nikola.nu 

 


Senast granskad 2019-10-21