Nikola arbetsgrupper

Du når oss på kontakt@nikola.nu Arbetsgrupper bildas löpande utifrån vad som är aktuellt.

Arbetsgrupp för nätverkskonferensen 2021

Ansvarar för att arrangera den årliga konferensen som genomförs på Djurönäset oktober varje år.

  • Agneta Sandberg, Uro- och tarmterapeut, leg ssk. Barn och Ungdomskliniken, Blekingesjukhuset 
  • Anders Engelholm, Distriktssköterska, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Sundsvalls kommun, webbansvarig Nikola.nu
  • Märta Lauritzen, Uroterapeut, leg ssk, Urologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Inger Blomgren, Distriktssköterska, kontinenssamordnare, Dalarnas Hjälpmedelscenter
  • Patrik Algotsson leg. Sjuksköterska, Produktkonsulent vid Läkemedelsnära produkter, Regionservice, VGR
  • Lotta Norberg, Distriktssköterska, inkontinenssamordnare för Region och kommun i Sörmland
  • Ingrid Sannum, Swedish Medtech

Du når gruppen på kontakt@nikola.nu 

Arbetsgrupp: Nikola, nationell samordnargrupp 2020

Samverkar för att öka nationell likhet inom Nikola intresseområde.

  • Inger Blomgren, Distriktssköterska, kontinenssamordnare, Dalarnas Hjälpmedelscenter (sammankallande)
  • Agneta Sandberg, Uro- och tarmterapeut, leg ssk. Barn och Ungdomskliniken, Blekingesjukhuset
  • Fler namn kommer...

Du når gruppen via kontakt@nikola.nu

Arbetsgrupp: Revidering och uppdatering av Kateterfakta.nu 2021

Kateterfakta är en patientsite framtagen av Nikola.

Arbetsgrupp under bildning...

Du når gruppen via kontakt@nikola.nu

Arbetsgrupp: Revidering av Klara Krav 2021

Dokumentet Klara Krav är Nikolas dokument till stöd vid upphandling av Inkontinenshjälpmedel Länk Klara Krav

Arbetsgrupp under bildning...

Du når gruppen via kontakt@nikola.nu

 


Senast granskad 2020-11-27