Nikola arbetsgrupper

Du når oss på kontakt@nikola.nu Arbetsgrupper bildas löpande utifrån vad som är aktuellt.

Arbetsgrupp: Revidering av Klara Krav 2023

Dokumentet Klara Krav är Nikolas dokument till stöd vid upphandling av Inkontinenshjälpmedel Länk Klara Krav

Arbetsgrupp under bildning...

Du når gruppen via kontakt@nikola.nu

 

Arbetsgrupp: Nikola, nationell samordnargrupp 2023

Samverkar för att öka nationell likhet inom Nikola intresseområde.

 • Inger Blomgren, Distriktssköterska, kontinenssamordnare, Dalarnas Hjälpmedelscenter (sammankallande)
 • Agneta Sandberg, Uro- och tarmterapeut, leg ssk. Barn och Ungdomskliniken, Blekingesjukhuset
 • Moa Nordlund, Sjukgymnast, Hjälpmedelskonsulent, Dalarnas Hjälpmedelscenter, Region Dalarna
 • Eira Olofsson, Länssamordnare diabetes och inkontinens, Region Västerbotten
 • Ann-Sofie Gullö, Distriktssköterskaa, Samordnare för inkontinensfrågor, Hjälpmedelscentralen, Nära vård och hälsa, Region Uppsala
 • Åsa-Karin Brunninge, roduktansvarig/Leg sjuksköterska, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service, egion Jönköpings län
 • Liselott Norberg, Distriktssköterska, Kontinenssamordnare för region och kommun i Sörmland, Hjälpmedelscentralen, Region Sörmland
 • Patrik Algotsson, Leg sjuksköterska, Produktkonsultent Läkemedelsnära Produkter, Område Hjälpmedel & Läkemedelsnära Produkter, Regionservice Västra Götalandsregionen
 • Therese Lundström, roterapeut, Konsulent  inriktning inkontinenshjälpmedel och inkontinensvård, Hjälpmedelsservice Värmland, Region Värmland
 • Johanna Haglund, Distriktssköterska, Kontinenssamordnare, Centrum för hjälpmedel, Region Örebro län
 • Johanna Björk, Uroterapeut, Urokonsulent, Hjälpmedelscentrum konsulenter - kundtjänst Varberg, Region Halland
 • Siw Gay, Uroterapeut, Urokonsulent, Hjälpmedelscentrum konsulenter - kundtjänst Varberg, Region Halland
 • Merima Palic, Leg. Sjuksköterska, Inkontinenssamordnare, Hjälpmedelscentrum, Region Västmanland
 • Klara Lundgren, Distriktssköterska, Inkontinenssamordnare, Region Östergötland
 • Maria Granberg, Distriktssköterska/diabetessköterska, Samordnare, Stadsvikens hälsocentral, Region Norrbotten

Du når gruppen via kontakt@nikola.nu

Arbetsgrupp: Revidering och uppdatering av Kateterfakta.nu 2021 (Klart)

Kateterfakta är en patientsite framtagen av Nikola.

 • Anne Warting, RTP
 • Ann-Helen Svensson, Neuroförbundet
 • Peter Andersson, Neuroförbundet
 • Kent Revedal, Neuroförbundet och RG Aktiv
 • Maria Meyner, Coloplast  AB
 • Anders Lundqvist, B.Braun
 • Anders Engelholm, Nikola (webbansvarig)
 • Märta Lauritzen, Nikola (projektledare)
 • Agneta Sandberg, Nikola (projektledare)

Du når gruppen via kontakt@nikola.nu

 

 


Senast granskad 2023-04-27