Nätverket Nikola

Nätverket Nikola är ett nationellt nätverk vars syfte är att på nationell nivå driva utvecklingen inom området blås- och tarmdysfunktion genom att öka kunskapen hos vårdpersonal, sjukvårdshuvudmän, vårdgivare och allmänhet. 

Alla som i sin yrkesfunktion har anknytning till blås- och tarmdysfunktion kan vara del av nätverket. Genom att anmäla dig till Nikolas nyhetsbrev blir du medlem i nätverket och får aktuell information samt inbjudan till årlig konferens.

Länk till nyhetsbrev: Anmäl dig till Nikolas nyhetsbrev 

Genom att sprida information om nikola.nu och kateterfakta.nu medverkar du till att öka kunskapen om vård vid blås- och tarmdysfunktion.  

Webbplatser

Den lättillgängliga webbsidan nikola.nu syftar till att underlätta vårdarbetet genom att tillhandahålla vad som krävs för att förstå och kunna genomföra basal utredning och behandling. Kateterfakta.nu beskriver olika kateterbehandlingar och riktar sig i till den enskilde, närstående samt vårdpersonal.

Ambitionen är att stimulera ökad kvalitet i vården vid blås- och tarmdysfunktion och bidra till höjd status för denna vård. Målet är att förbättra tillvaron för personer med blås– och tarmdysfunktion. Föreningen Nikola nätverk administrerar webbplatserna, arrangerar den årliga konferensen samt håller ihop nätverket.

Du når oss på kontakt@nikola.nu 

Bakgrund
Nikola bildades år 2000 av Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet som fick uppdraget att administrera nätverket. Nikolas uppgift var att samla erfarenheter från hela landet vad gäller inkontinensvård.  Webbplatsen byggdes upp av projektgrupper bestående av medlemmar i nätverket Nikola i samarbete med representanter för branschorganisationen Swedish MedTech. Medel från Allmänna Arvsfonden och regeringsbidrag har möjliggjort webbplatsen och innehållets utveckling .

Hjälpmedelsinstitutet lades ned år 2014 varefter föreningen Nikola bildades för att ta över administrationen av nätverket. Den fortsatta utvecklingen har skett i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening inom ramen för regeringssatsningen "Bättre vård vid kroniska sjukdomar". Nikola har också nära samarbete med Socialstyrelsen och med Senior Alert. 


Senast granskad 2022-06-03