Föreningen Nikola

Den ideella Föreningen Nikola har som syfte att driva nätverket och administrera nätverkets webbplatser; nikola.nu och kateterfakta.nu

Styrelse

  • Ordförande är Liselott Norberg
  • Kassör Inger Blomgren
  • Sekreterare Marie Lundell

​Revisor: Lasse Kylberg

Webbansvarig: Anders Engelholm

Stadgar, se länk till höger.

 

Senast granskad 2022-02-18