Konferens 2018

Nikolas 19:e konferens genomfördes 18 - 19 Oktober 2018, på Djurönäset.

På ett höstsoligt Djurö genomfördes årets konferens. Totalt var vi drygt 50 deltagare som fick nätverka och lära oss nya saker och vad som är på gång inom området. Programmet som genomfördes kan du se nedan och föreläsarnas bilder läggs successivt upp till höger så du kan ta del av dem.

Välkommen tillbaka till Djurönäset 2019, då Nikola genomför sin 20:e konferens 22-23 oktober 2019.

Nikola konferens - program

Torsdagen den 18 oktober

12.45                 Lunch.

13.45                 Välkommen / Agneta Sandberg

13.55                 Mina erfarenheter och upplevelser som patient. / Karin Ersson

                          Josefsson

14.40                 Utbildning via webb om förskrivning av

                          medicintekniska produkter/förbrukningsartiklar inkl. diskussion.

                          / Jeanette Adolfsson

15.10                 Fika

15.40                 Riktlinjer vid hjälpmedelsförskrivning - behövs en arbetsgrupp?

                          Vad pågår idag? /  Inger Blomgren

15.55                 Nätverk kring upphandlingsfrågor – tankar framåt. / Eira

                          Olofsson, Inger Blomgren

16.05                 Patientmedverkan vid upphandling. / Lasse Kylberg, Agneta

                          Sandberg

16.15                 Samband mellan blås-/tarmproblem och sår. / Madeleine

                          Stenius

17.00                 Nikola nytt. / Agneta Sandberg

19.00                 Middag

Fredagen den 19 oktober

  8.30                 Reflektion över gårdagen. / Agneta Sandberg

  8.40                 Resultat i Senior alert - läget kring modulen. Svenska HALT -

                          ett år till med resultat! / Kristina Malmsten

  9.00                Omvärldsbevakning, GFI, patientsäkerhetskonf, Zagreb. / 

                         Arbetsgruppen

  9.20                Förlossningsrelaterade bäckenbottenskador, undersökning och

                         rehabilitering. /  Anna Skawonius

10.05                Fika                           

10.30                Socialstyrelsen, Öppna Jämförelser och KVÅ – krav från 2019.

                         / Eva Lejman, Ulrika Eriksson

11.00                Kronisk bäckenbottensmärta. / Helena Hallencreutz Grape

11.45                SKL: Nära vård, personcentrering och vikten av 

                         systematiskt förebyggande arbete. /   Maj Room

12.30                Avslutning och Lunch                             

/ Nikola arbetsgrupp

 

För frågor och funderingar skicka e-post till kontakt@nikola.nu 


Senast granskad 2021-08-23