Använd Nikola

Sprid användningen av Nikola.nu

Innehållet i Nikola.nu är fritt att använda, både uttagna papperskopior och med länk. 

Skicka gärna ett mail till kontakt@nikola.nu om hur du använder Nikola.nu (riktlinjer, patientinformation, länk, utbildning eller annat). 

Regioner, kommuner med flera som använder Nikola.nu

Socialstyrelsen: Utöver rapporten "Blåsdysfunktion hos äldre" länkar Socialstyrelsen till Nikola i deras utbildningsportal: Länk

Vårdhandboken: Materialet länkar till Nikola.nu: Länk

Region Halland: Resursenheten för inkontinens länkar till Kateterfakta.nu och Nikola.nu: Länk

Region Uppsala: Länkar till Nikola i sitt vårdprogram: Länk

Region Jönköping och Senior alert: Har skapat en modul kring Blåsdysfunktion i kvalitetsregistret och länkar till Nikola: Länk

Region Örebro: Har vårdriktlinjer för region och samtliga kommuner. Länkar till Nikola.nu, verktyg mm: Länk

Dalarnas region och kommuner hänvisar till www.nikola.nu  i vårdprogram, vid utbildningar samt på Dalarnas webbsida www.regiondalarna.se/inkontinens.

Region Västmanland och tillhörande kommuner hänvisar vi till verktygen på www.nikola.nu i Vårdprogram Blåsdysfunktion och länkar även från vår hemsida www.regionvastmanland.se/hmc 

Sundsvalls kommun: Sundsvalls kommun länkar från sin sida Blås- och tarmdysfunktion till både Nikola.nu och Kateterfakta.nu: Länk

 


Senast granskad 2022-04-04