Aktuellt

World Toilet Day 19 november

VEM BRYR SIG OM TOALETTER?...

... 3,6 miljarder människor gör det. För att de inte har någon. Vi borde alla bry oss mer om toaletter. Om du har en, tack. Livet utan toalett är smutsigt, farligt och ovärdigt. Folkhälsan är beroende av toaletter. Toaletter driver också förbättringar inom jämställdhet, utbildning, ekonomi och miljö. Det kommer inte att finnas någon hållbar framtid utan toaletter. Regeringarna måste arbeta fyra gånger snabbare och garantera toaletter för alla senast 2030.

World Toilet Day 19 november 2021

Källa 
Nikola.nu

Kateterfakta.nu uppdaterad

Nikolas patientsite Kateterfakta.nu har genomgått en större uppdatering av innehållet. En arbetsgrupp med deltagare från både patientgruppen, nikola och leverantörer har arbetat en tid för att göra siten ännu bättre. Texter har omarbetats, förenklats och viss omstuvning har skett - för att ge besökaren på siten större behållning av innehållet.

Du hittar Kateterfakta.nu som alltid på Kateterfakta.nu

 

Källa 
Nikola.nu

Nikolakonferensen 2021

Välkomna till Digital Nikola konferens 2021!

Tema för årets konferens är utbildning

20/10 em & 21/10 fm

Med hänsyn till rådande pandemi kommer Nikolas konferens för första gången ske digitalt uppdelad på 2 dagar med agendor för inspiration och fortbildning.

  • Dag 1/ 13.00 – 16.00 – Alla Välkomna denna praktiskt orienterade eftermiddag. Ett särskilt välkomnande till Sveriges förskrivare för blåsa & tarm. Lite av innehållet kommer vara; Uppdatering om Senior Alert, det kvinnliga könshormoners inverkan genom livet, tarmproblematik hos äldre samt informationsöverföring vid kateterbehandling.
  • Dag 2/ 08.30 – 12.30 - Övergripande presentationer om bla vad är MDR? Nytt från Socialstyrelsen, presentation av Magdalena Vu Minh Arnells avhandling.  Neurogenic bladder and bowel dysfunction - incontinence and life situation in adolescents and adults with spina bifida mm.

             
Anmälan till konferensen finns på vår partner Senior Alerts sida. Du kan anmäla dig till en av dagarna eller bägge. Följ länken och välj rutan ”Nikolakonferensen 2021”  https://www.senioralert.se/utbildning/

Patientorganisationer gör sin anmälan direkt till kontakt@nikola.nu och är kostnadsfritt.

Sista anmälningsdag: 15 oktober 2021. (Finns obegränsat med platser då konferensen är digital)

Kostnad: 500 kr / dag (För patientorganisationer - kostnadsfritt)

Varmt välkomna!

Arbetsgruppen Nikola

Källa 
Nikola nätverk

Inbjudan samordnare

Inbjudan till Nikolas samordnarnätverk

Save-the date:2021-09-30 kl. 9.00-12.00 via Teams

Har du en tjänst som representant för region/kommuner och arbetar med upphandling/avtalsuppföljning samt utbildning av förskrivare i ditt län m.m?

Anmäl dig då till samordnargruppen - syfte och målsättning är likhet över landet och samsyn inom området blås-/tarmdysfunktion genom ökad nationell samverkan, samt att sprida Nikolas kvalitetsprogram och vara ett kollegialt stöd.

Anmäl dig till gruppen via  kontakt@nikola.nu, eller kontakta inger.blomgren@regiondalarna.se vid frågor om samordnarnätverket. 

Länk till Inbjudan

Källa 
Nikola.nu

World Toilet Day 19 november

Nikola vill uppmärksamma World Toilet Day den 19e november. WTD belyser behovet av tillgång till toaletter och ökad medvetenhet om att 4.2 miljarder människor lever utan tillgång till rent vatten, toalett och säker sanitet. Det handlar om att vidta åtgärder för att tackla den globala sanitetskrisen och att nå det 6e globala målet för hållbar utveckling: rent vatten och sanitet för alla år 2030. 

Årets tema är ”hållbar sanitet och klimatförändring”. Klimatet förändras. Översvämningar, torkor och höjda havsnivåer hotar sanitetssystemen – från toaletter till septiktankar till reningsverk. Alla (!) behöver hållbar sanitet som kan motstå klimatförändringar och bevara hälsa och funktion i samhället.

Hållbara sanitetssystem återanvänder också avfall för att förbättra jordbruket och kunna använda minskade utsläpp till grön energi.

2018 var temat för Världstoalettdagen ”när naturen kallar” och föreningarna Sinoba, Nikola och Uroterapeutisk förening anordnade tillsammans med barnrättsorganisationen Barnfonden kvällsföreläsningar i Stockholm. Martina Hibell, Varis Bokalders och Helena Hallencreutz Grape talade om arbetet att öka tillgång till rent vatten och sanitet i utvecklingsländer, möjlig miljömässigt god sanitet i olika samhällen och vikten av tillgång till toaletter i skolor och offentliga miljöer för ett värdigt liv. Arrangemanget var en samverkan mellan olika expertområden för att skapa en större förståelse för ett komplext problem.  

Läs mer om World Toilet Day: https://www.worldtoiletday.info/

Källa 
Nikola.nu

Ny sida - vilka använder Nikola.nu?

Vilka använder Nikolas material?

Skicka gärna ett mail till kontakt@nikola.nu om hur du använder Nikola.nu (riktlinjer, patientinformation, länk, utbildning eller annat). 

Källa 
Nikola.nu

Fickkort om blåskontroll

I Region Blekinge arbetar man för att få kontroll över ”blåsorna” med hjälp av ett fickkort med information om förebyggande åtgärder vid urinretention samt tidsintervall för urinvolym-scan. Fickkorten kommer att ha många spridningsvägar bland annat vid olika föreläsningstillfällen, och just nu är det så klart urinblåsan som står i fokus.

Källa 
Region Blekinge

Nikola 20 år

Källa 
Nikola nätverk

Nya Uro-Terapiboken utgiven

Idagarna gavs den reviderade och utökade Uroterapiboken ut med nya namnet "URO-TARMTERAPI". Finns att beställa där studentlitteratur beställs eller i samband med ICS-konferensen.

Källa 
Nikola nätverk

Debattartikel - mer om inkontinens på vårdutbildningar

Dagens Medicin: Publicerad: 2018-12-27 07:00 Skriven av: Gregor Larsson, Ian Milsom och Ingrid Sannum

Debattörerna föreslår: Inför en obligatorisk kurs om inkontinens och blåsproblem i samtliga sjuksköterskors grundutbildning.

 

Källa 
Dagens Medicin

Sidor