Aktuellt

Debattartikel om behovet av ökad kunskapen om inkontinens på vårdutbildningar

Dagens Medicin: Publicerad: 2018-12-27 07:00 Skriven av: Gregor Larsson, Ian Milsom och Ingrid Sannum

Debattörerna föreslår: Inför en obligatorisk kurs om inkontinens och blåsproblem i samtliga sjuksköterskors grundutbildning.

 

Källa 
Dagens Medicin

Nytt Kunskapsunderlag Blåsdysfunktion

Källa 
Nikola Nätverk

Inbjudan samordnarträff kontinensamordnare

Välkommen till Nikolanätverkets kontinenssamordnarträff

Inbjudan vänder sig till dig som arbetar inom kommun/landsting/regioner och har en samordnande funktion inom området blås- och tarmdysfunktion.
Agenda:

  • Deltagarna presenterar sig och sitt uppdrag
  • Framtida samverkan – vilket behov finns?
  • Syfte och målsättning med framtida möten – hur går vi vidare?
  • Erfarenhetsutbyte
Tid: Tisdag 12 mars, kl. 09.30 – 15.30
Plats: Sjuksköterskornas hus. Baldersgatan 1, Stockholm
Vägbeskrivning med karta (öppnas i nytt fönster)
Anmälan: Senast 22 februari 2019, anmäl dig till: inger.blomgren@ltdalarna.se 
Ange: namn, E-post, telefonnummer, arbetsplats, ev. särskilda önskemål.

Träffen är avgiftsfri.

Fika samt lunch bekostas av deltagarna och betalas på plats. Du blir kontaktad angående dina önskemål efter att du anmält dig.

Ladda ner inbjudan (öppans i nytt fönster)

Välkomna!
Har du frågor? Kontakta inger.blomgren@ltdalarna.se;
0243-49 78 39

Källa 
Nikola Nätverk

Föreläsningskväll "Toaletten - en global skitsak" 19:e november

World Toilet  Day 19 november

Välkomna till Föreläsningskväll: ”Toaletten – en global skitsak?”

Tillgång till rent vatten och sanitet är ett av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Temat för Världstoalettdagen den 19 november 2018 är ”När naturen kallar” och under föreläsningskvällen medverkar:

  • Martina Hibell, programchef och biträdande generalsekreterare, Barnfonden.
  • Varis Bokalders, ekoarkitet
  • Helena Hallencreutz Grape, specialistsjukgymnast, uroterapeut

Samtalsledare:
Märta Lauritzen, uroterapeut


Arrangör: ABF Stockholm, Barnfonden, Föreningen Sinoba, Nätverket Nikola och Uroterapeutisk Förening.
Mer informantion: http://abfstockholm.se/event/2018/11/varldstoalettdagen/

Bakgrund

4,5 miljarder människor saknar tillgång till en säker toalett. Vid Världstoalettdagen den 19 november låter vi fler perspektiv samsas. Toaletten minskar spridning av infektionssjukdomar. Toaletten påverkar politiska, sociala och ekonomiska möjligheter, framför allt för flickor och kvinnor. Toaletten kan vara närande för miljön men med stora utmaningar, inte minst läkemedelsrester. Toaletten gör att människor med blås- och tarmproblem kan ta del av det offentliga rummet.

Välkommen!

Källa 
World Toilet Day

Nikola nätverkskonferens 2018

Källa 
Nikola nätverk

Screening prostatacancer lönsamt

Källa 
GöteborgsPosten

Stordrift prostatakirurgi

Källa 
Dagens Industri

Ojämlik vård efter förlossning

Källa 
SR

Träningsapp effektiv mot inkontinens

Karin Stenzelius kommer att berätta om detta projekt på Nikolas konferens

Källa 
Forskning.se

Så botar du din inkontinens

Källa 
Göteborgsposten

Sidor