Aktuellt

Systematisk litteraturöversikt från SBUUrininkontinens hos äldre kan behandlas – för sköra äldre saknas kunskap

Sveriges befolkning blir allt äldre, och antalet personer med kroniska sjukdomar och sammansatta vårdbehov ökar.

Källa 
Läkartidningen

Inkontinens - 400 miljoner i världen är drabbade

Källa 
Blogg - De mest sjuka äldre

Brister i behandlingen av äldre med urininkontinens (Märta L)

Källa 
Evidens nr 5 2013

Ny SBU-rapport om inkontinens

Källa 
SBU

Sidor