Aktuellt

Inkontinens underbeforskat, sid 6.

"Inkontinens hamnar utanför medicinska forskningens radar", sid 6ff.

Källa 
SLS aktuellt

Dusch-uppror i Halmstad: nu kräver fler gamla att få duscha oftare

Källa 
DN 2014-09-23

Börje ges trygg boendevård

Arboga kommun har bra koll på hur deras äldre på särskilda boenden mår.

Källa 
Bblat.se

Ny nordisk undersökning kartlägger den vanligaste typen av cancer bland män

– Undersökningen är världens största som mäter livskvaliteten hos prostatacancerpatienter i Norden och presenteras under september,

Källa 
Onkologi I Sverige

100-åringar behöver mycket vård

Källa 
Läkartidningen

Granskning av inkontinens- och prostataläkemedel frigör miljoner

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har granskat användningen av läkemedel mot inkontinens och prostatabesvär. Användningen är i stora drag kostnadseffektiv med undantag för Avodart mot godartad prostataförstoring som därför utesluts ut högkostnadsskyddet.

Källa 
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket

Systematisk litteraturöversikt från SBUUrininkontinens hos äldre kan behandlas – för sköra äldre saknas kunskap

Sveriges befolkning blir allt äldre, och antalet personer med kroniska sjukdomar och sammansatta vårdbehov ökar.

Källa 
Läkartidningen

Inkontinens - 400 miljoner i världen är drabbade

Källa 
Blogg - De mest sjuka äldre

Brister i behandlingen av äldre med urininkontinens (Märta L)

Källa 
Evidens nr 5 2013

Ny SBU-rapport om inkontinens

Källa 
SBU

Sidor