Aktuellt

Inbjudan samordnare

Inbjudan till Nikolas samordnarnätverk

Save-the date:2021-09-30 kl. 9.00-12.00 via Teams

Har du en tjänst som representant för region/kommuner och arbetar med upphandling/avtalsuppföljning samt utbildning av förskrivare i ditt län m.m?

Anmäl dig då till samordnargruppen - syfte och målsättning är likhet över landet och samsyn inom området blås-/tarmdysfunktion genom ökad nationell samverkan, samt att sprida Nikolas kvalitetsprogram och vara ett kollegialt stöd.

Anmäl dig till gruppen via  kontakt@nikola.nu, eller kontakta inger.blomgren@regiondalarna.se vid frågor om samordnarnätverket. 

Länk till Inbjudan

Källa 
Nikola.nu

World Toilet Day 19 november

Nikola vill uppmärksamma World Toilet Day den 19e november. WTD belyser behovet av tillgång till toaletter och ökad medvetenhet om att 4.2 miljarder människor lever utan tillgång till rent vatten, toalett och säker sanitet. Det handlar om att vidta åtgärder för att tackla den globala sanitetskrisen och att nå det 6e globala målet för hållbar utveckling: rent vatten och sanitet för alla år 2030. 

Årets tema är ”hållbar sanitet och klimatförändring”. Klimatet förändras. Översvämningar, torkor och höjda havsnivåer hotar sanitetssystemen – från toaletter till septiktankar till reningsverk. Alla (!) behöver hållbar sanitet som kan motstå klimatförändringar och bevara hälsa och funktion i samhället.

Hållbara sanitetssystem återanvänder också avfall för att förbättra jordbruket och kunna använda minskade utsläpp till grön energi.

2018 var temat för Världstoalettdagen ”när naturen kallar” och föreningarna Sinoba, Nikola och Uroterapeutisk förening anordnade tillsammans med barnrättsorganisationen Barnfonden kvällsföreläsningar i Stockholm. Martina Hibell, Varis Bokalders och Helena Hallencreutz Grape talade om arbetet att öka tillgång till rent vatten och sanitet i utvecklingsländer, möjlig miljömässigt god sanitet i olika samhällen och vikten av tillgång till toaletter i skolor och offentliga miljöer för ett värdigt liv. Arrangemanget var en samverkan mellan olika expertområden för att skapa en större förståelse för ett komplext problem.  

Läs mer om World Toilet Day: https://www.worldtoiletday.info/

Källa 
Nikola.nu

Ny sida - vilka använder Nikola.nu?

Vilka använder Nikolas material?

Skicka gärna ett mail till kontakt@nikola.nu om hur du använder Nikola.nu (riktlinjer, patientinformation, länk, utbildning eller annat). 

Källa 
Nikola.nu

Fickkort om blåskontroll

I Region Blekinge arbetar man för att få kontroll över ”blåsorna” med hjälp av ett fickkort med information om förebyggande åtgärder vid urinretention samt tidsintervall för urinvolym-scan. Fickkorten kommer att ha många spridningsvägar bland annat vid olika föreläsningstillfällen, och just nu är det så klart urinblåsan som står i fokus.

Källa 
Region Blekinge

Nikola 20 år

Källa 
Nikola nätverk

Nya Uro-Terapiboken utgiven

Idagarna gavs den reviderade och utökade Uroterapiboken ut med nya namnet "URO-TARMTERAPI". Finns att beställa där studentlitteratur beställs eller i samband med ICS-konferensen.

Källa 
Nikola nätverk

Debattartikel - mer om inkontinens på vårdutbildningar

Dagens Medicin: Publicerad: 2018-12-27 07:00 Skriven av: Gregor Larsson, Ian Milsom och Ingrid Sannum

Debattörerna föreslår: Inför en obligatorisk kurs om inkontinens och blåsproblem i samtliga sjuksköterskors grundutbildning.

 

Källa 
Dagens Medicin

Nytt Kunskapsunderlag Blåsdysfunktion

Källa 
Nikola Nätverk

Screening prostatacancer lönsamt

Källa 
GöteborgsPosten

Stordrift prostatakirurgi

Källa 
Dagens Industri

Sidor