Aktuellt

Börje ges trygg boendevård

Arboga kommun har bra koll på hur deras äldre på särskilda boenden mår.

Källa 
Bblat.se

Ny nordisk undersökning kartlägger den vanligaste typen av cancer bland män

– Undersökningen är världens största som mäter livskvaliteten hos prostatacancerpatienter i Norden och presenteras under september,

Källa 
Onkologi I Sverige

100-åringar behöver mycket vård

Källa 
Läkartidningen

Granskning av inkontinens- och prostataläkemedel frigör miljoner

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har granskat användningen av läkemedel mot inkontinens och prostatabesvär. Användningen är i stora drag kostnadseffektiv med undantag för Avodart mot godartad prostataförstoring som därför utesluts ut högkostnadsskyddet.

Källa 
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket

Systematisk litteraturöversikt från SBUUrininkontinens hos äldre kan behandlas – för sköra äldre saknas kunskap

Sveriges befolkning blir allt äldre, och antalet personer med kroniska sjukdomar och sammansatta vårdbehov ökar.

Källa 
Läkartidningen

Inkontinens - 400 miljoner i världen är drabbade

Källa 
Blogg - De mest sjuka äldre

Brister i behandlingen av äldre med urininkontinens (Märta L)

Källa 
Evidens nr 5 2013

Ny SBU-rapport om inkontinens

Källa 
SBU

Sidor