Se filmer ur Blåsans väl och ve

Anatomi

4 min

Att bli sedd och få egen tid

10 min

Blåsans väl och ve

7 min

Britt har haft stroke

14 min

Föreläsning

15 min

Jo doktorn det var en sak till

11 min

Kvarliggande kateter. Lars kan inte kissa

9 min

Lisa, lättare besvär

13 min

Olika hjälpmedel

8 min

RIK. Lars kan inte kissa

10 min

Samtal om blåsrubbningar

22 min

Tarmrubbningar

14 min

Senast granskad 2016-03-03