Aktuellt

Föreläsningskväll "Toaletten - en global skitsak" 19:e november

World Toilet  Day 19 november

Välkomna till Föreläsningskväll: ”Toaletten – en global skitsak?”

Tillgång till rent vatten och sanitet är ett av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Temat för Världstoalettdagen den 19 november 2018 är ”När naturen kallar” och under föreläsningskvällen medverkar:

  • Martina Hibell, programchef och biträdande generalsekreterare, Barnfonden.
  • Varis Bokalders, ekoarkitet
  • Helena Hallencreutz Grape, specialistsjukgymnast, uroterapeut

Samtalsledare:
Märta Lauritzen, uroterapeut


Arrangör: ABF Stockholm, Barnfonden, Föreningen Sinoba, Nätverket Nikola och Uroterapeutisk Förening.
Mer informantion: http://abfstockholm.se/event/2018/11/varldstoalettdagen/

Bakgrund

4,5 miljarder människor saknar tillgång till en säker toalett. Vid Världstoalettdagen den 19 november låter vi fler perspektiv samsas. Toaletten minskar spridning av infektionssjukdomar. Toaletten påverkar politiska, sociala och ekonomiska möjligheter, framför allt för flickor och kvinnor. Toaletten kan vara närande för miljön men med stora utmaningar, inte minst läkemedelsrester. Toaletten gör att människor med blås- och tarmproblem kan ta del av det offentliga rummet.

Välkommen!

Källa 
World Toilet Day

Nikola nätverkskonferens 2018

Källa 
Nikola nätverk

Screening prostatacancer lönsamt

Källa 
GöteborgsPosten

Stordrift prostatakirurgi

Källa 
Dagens Industri

Ojämlik vård efter förlossning

Källa 
SR

Träningsapp effektiv mot inkontinens

Karin Stenzelius kommer att berätta om detta projekt på Nikolas konferens

Källa 
Forskning.se

Så botar du din inkontinens

Källa 
Göteborgsposten

KlaraKrav uppdatering

Upphandlingsdokumentet KlaraKrav har uppdaterats

Källa 
Nikola

Tolka vid urologbesök

"Första gången jag såg min pappa gråta var när jag tolkade åt honom.” Sukran Kavak har hela sin uppväxt tolkat åt sin far som inte kan svenska. Men vad händer när man blir sin fars röst och öron? Bl.a. handlar programmet om ett besök hos urologen.

Källa 
SR Sveriges radio

Uppdatering av verktygen toalettassistansschema och sittställning

Källa 
Nikola

Sidor