Ökad kunskap gör vården bättre

Nätverket Nikola strävar efter att öka kunskapen om blås- och tarmfunktionsstörning hos vårdpersonal, sjukvårdshuvudmän och allmänhet.

"Med ökad kunskap kan livssituationen förbättras för en stor del av Sveriges befolkning" 

 

Här finns nedan tips på olika kunskapskällor och vägar till ytterligare information.

  • Fördjupningar och Ordlista kompletterar Nikolas fyra kvalitetsprogram.
  • Uris och Kluris samt Novaresan är informationsmaterial för barn.
  • Skola inkontinensvård är ett material asett att användas av den som undervisar vårdpersonal.
  • Blåsans väl och ve är ett studiecirkelmaterial som handlar om den normalt åldrande blåsan men också om avvikelser från det normala.

I avsnittet länkar finns information till ett flertal andra webbplatser.

 


Senast granskad 2022-04-04