Nytt på webbplatsen

Kvalitetsprogrammet Vuxen blåsa har utvecklats för att täcka helhetsbegreppet blåsdysfunktion. Blåsdysfunktion omfattar förutom läckage även trängningsproblem, tömningsproblem och efterproblem. Nikolas arbetsgrupp har tagit fram materialet som finansierats av regeringen inom ramen för "Nationell strategi för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar". 

Kvalitetprogrammet Vuxen blåsa består av tre verktyg, Basal utredning, Checklista och Anamnes blåsa. Dessa används tillsammans med anamnesstödet och fördjupningarna. 


Senast granskad 2016-03-06