Kateterfakta.nu en webbaserad utbildning

Kateterfakta.nu  är en webbaserad utbildningsplattform som innehåller evidensbaserad och relevant information om de tre olika kateterbehandlingar som används för avlastning av urinblåsan genom;

  • ren intermittent kateterisering (RIK), 
  • kvarliggande urinkateter antingen genom urinröret, 
  • eller som en suprapubisk kateter.

Syftet är att ge ökad kunskap främst till patienter och närstående men även till hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med kateterbehandling. Webbsidan ska också ge patienter och närstående en möjlighet att lära sig om och jämföra olika kateterbehandlingar.

Blåsdysfunktion med svårigheter att tömma urinblåsan drabbar en stor grupp patienter. Symptomen kan ha olika bakgrund, på grund av neurologiska sjukdomar och skador, förstoring av prostata eller komplikationer efter förlossning. Om grundorsak inte kan åtgärdas är blåstömningsregim med olika tekniker för tömning förstahandsalternativ. I andra hand används urinkateter för avlastning av urinblåsan.

Kateterfakta.nu är framtagen av en expertgrupp med representanter från vården, produktspecialister och patienter med egen erfarenhet av behandling med urinkateter.

Kateterfakta.nu är en systersida till Nikola.nu.


Senast granskad 2023-10-23