Fler är starkare än en!

Eftersom många lider av blås- och tarmdysfunktion finns det flera föreningar som värnar om medlemmarnas intressen i dessa frågor. Föreningar tenderar att få en ökad betydelse i samhället och bidrar ofta till att höja kunskapen bland sina medlemmar. Några som arbetar med dessa problem är:


Senast granskad 2023-07-11