Bäckenbottenträning - hur gör man?

Bäckenbottenmuskelträning

Att träna musklerna i bäckenbotten är en biverkningsfri och effektiv behandling. Studier visar att två tredjedelar av de kvinnor som söker hjälp för ansträngningsinkontinens blir helt bra eller förbättrade efter att ha tränat sin bäckenbottenmuskulatur. Det är patienten själv som ansvarar för att behandlingen genomförs och det kan ta tre till sex månader innan fullt resultat uppnås. Även män kan träna sin bäckenbotten vilket kan vara aktuellt efter till exempel en prostataoperation.

Vi har tagit fram information om bäckenbottenträning både för kvinnor och män. Bäckenbottenträning för kvinnor finns dessutom översatt till 22 språk.

OBS! Dokumenten är i formatet PDF.


Senast granskad 2017-01-03