Kvalitetsprogram – process

Diagnoser 
K625 Blödning i anus och rektum
R104X Buksmärtor UNS
R159 Faecesinkontinens
K602 Fissur
K590 Obstipation