Anamnesstöd – Barn Tarm

Frågor (1-20)

 1. Hur mår barnet?
 2. Hur fungerar det i skolan med uppmärksamhet, koncentration, kamrater?
 3. Tidigare sjukdomar?
 4. Har barnet tidigare behandlats för tarmproblem?
 5. Är barnet överkänsligt mot mat eller medicin?
 6. Kontakt med specialist kan behövas
  Bajsade barnet inom 48 timmar efter födseln?
 7. Har barnet haft normal avföring tidigare?
 8. Kontakt med specialist kan behövas
  Följer barnet sin längd- och viktkurva?
 9. Äter eller har barnet ätit någon medicin?
 10. Känner barnet trängningar/att det behöver gå och bajsa?
 11. Håller sig och kniper barnet när det är bajsnödigt?
 12. Kommer det bajs i byxorna och i så fall hur ofta?
 13. Kräks barnet ofta?
 14. Hur ofta bajsar barnet?
 15. Är barnet rädd för att gå på toaletten?
 16. Hur sitter barnet på pottan/toaletten?
 17. Hur ser barnets bajs ut?
 18. Har barnet ont när det ska bajsa eller är bajsnödig?
 19. Kontakt med specialist kan behövas
  Kommer det blod när barnet bajsar?
 20. Hur ser det ut i rumpan på barnet? Har föräldrarna sett något avvikande?

Bakgrund

Varför fråga 1

Hur har barnet det i skolan med stress, kompisar eller fritidsaktiviteter. Kan detta förklara barnets besvär?

Varför fråga 2

Fungerar det dåligt ska det misstänkas neuropsykiatrisk diagnos. Ev remiss för utredning.

Varför fråga 3

Finns en förklaring till barnets problem med magen i tidigare sjukdomar? Operationer, trauman etc

Fördjupning (Orsaker förstoppning)

Varför fråga 4

Vilka olika behandlingar har provats och hur länge? Utvärdera resultaten. Kan behandlingen justeras för att fungera bättre?

Varför fråga 6

Spädbarn som bajsat normalt tidigare kan reagera på något födoämne eller bristande vätskeintag.

Spädbarn < 6 månader är normalt inte förstoppade.

Fördjupning (Att bajsa)Fördjupning (Varningssymtom förstoppning)
  Kontakt med specialist kan behövas

Varför fråga 7

Om barnet har bajsat normalt 6-12 månader och sedan fått problem kan orsaken vara något som hänt runt barnet; förändrad kost, infektion, eksem, syskon, skilsmässa, dödsfall i familjen eller övergrepp.

Fördjupning (Att bajsa)Fördjupning (Information förstoppning)

Varför fråga 8

Om barnet inte följer sin längd- och viktkurva kan det bero på annan bakomliggande sjukdom.

Fördjupning (Varningssymtom förstoppning)
  Kontakt med specialist kan behövas

Varför fråga 9

Vissa mediciner kan orsaka tarmstörningar, ex antibiotika, morfinpreparat, antikolinergika eller antidepressiva.

Varför fråga 10

Barn svarar oftast nej på denna fråga då de inte vill bajsa. Om inte barnet känner trängningar kan det också bero på megarektum. Det kan även förekomma vid dolda neurologiska sjukdomar och missbildningar men är ovanligt.

Fördjupning (Mag- och tarmkanalens anatomi och fysiologi)Fördjupning (Orsaker förstoppning)Fördjupning (Utredning förstoppning)

Varför fråga 11

Detta är den vanligaste orsaken till att barn över ett år blir förstoppade. Beror oftast på rädsla att det ska göra ont att bajsa.

Fördjupning (Att bajsa)Fördjupning (Behandling förstoppning)Fördjupning (Information förstoppning)Fördjupning (Toalettrutiner förstoppning)

Varför fråga 12

Kan vara ett tecken på överfylld tarm hos ett barn med förstoppning.

Varför fråga 13

Att barn kräks kan bero på många olika saker. Även förstoppning.

Fördjupning (Behandling förstoppning)Fördjupning (Information förstoppning)

Varför fråga 14

Barn som ammas kan bajsa från flera gånger per dag till 1 gång var 14:e dag.

Äldre barn bajsar normalt varje till var tredje dag.

Fördjupning (Att bajsa)Fördjupning (Mag- och tarmkanalens anatomi och fysiologi)

Varför fråga 15

Kan bero på att det är rädd för att det ska göra ont eller att de tycker att toaletten är farlig. Vissa barn kan fantisera om djur som kommer upp ur toaletten man kan då lägga papper i toaletten som ”skydd”.

Fördjupning (Att bajsa)Fördjupning (Toalettrutiner förstoppning)

Varför fråga 16

Spänner barnet sig och är rädd när det ska bajsa så blir tömningen sämre. En avslappnad, framåtböjd sittställning med väl nerdragna byxor främjar däremot tömningen.

Fördjupning (Toalettrutiner förstoppning)

Varför fråga 17

Förstoppade barn kan ha normal konsistens på bajset men svårigheter att bajsa ändå.

Fördjupning (Bajsskala för spädbarn)

Varför fråga 18

Det kan bero på spricka/fissur i anus efter stora och hårda avföringar.

Fördjupning (Behandling förstoppning)Fördjupning (Fissur)Fördjupning (Stjärtfluss)

Varför fråga 19

Beror oftast på fissur på grund av stora och hårda avföringar. Kan också bero på polyp eller hemorrojder.

Fördjupning (Behandling förstoppning)Fördjupning (Blödning i anus och rektum)Fördjupning (Fissur)Fördjupning (Varningssymtom förstoppning)
  Kontakt med specialist kan behövas

Varför fråga 20

Viktigt att titta alla barn med förstoppningsproblematik i stjärten. Detta för att hitta ovanliga fynd som anatomiska avvikelser, stjärtfluss mm.

Fördjupning (Anatomiska bilder barn)