Kvalitetsprogram – process

Diagnoser 
L290 Analklåda
K594 Analsmärta
K629 Anala besvär
R159 Analinkontinens
K599 Funktionell tarmsjukdom, ospecificerad
K590 Förstoppning
R198 Tarmtömningsproblem