Anamnesstöd – Vuxen tarm

Frågor (1-43)

 1. Hur ofta har du avföring?
 2. Använder du piller, droppar, pulver eller flytande läkemedel för att hålla tarmen igång?
 3. Använder du lavemang?
 4. Använder du mikrolavemang (Toilax, Microlax, etc.)?
 5. Hur är avföringens konsistens?
 6. Kontakt med specialist kan behövas
  Besväras du av smärtor i buken?
 7. Besväras du av uppblåsthet i buken?
 8. Besväras du av mycket gaser?
 9. Måste du hjälpa till med fingret eller annat föremål för att få ut avföringen?
 10. Måste du stödja med fingret kring ändtarmen eller i slidan för att få ut avföringen?
 11. Måste du krysta hårt för att få ut avföringen?
 12. Behöver du sitta länge för att tömma tarmen?
 13. Har du en känsla av ofullständig tömning?
 14. Måste du gå flera gånger på toaletten samma dag för att det skall kännas tomt?
 15. Har du ofrivilligt läckage av gaser?
 16. Har du ofrivilligt läckage av lös avföring?
 17. Har du ofrivilligt läckage av fast avföring?
 18. Bär du någon form av skydd mot avföringsläckage nattetid?
 19. Bär du någon form av skydd mot avföringsläckage dagtid?
 20. Har du problem med nedsmutsning av trosor/kalsonger?
 21. Har du besvär med klåda kring ändtarmen?
 22. Känner du när avföringen kommer?
 23. Kan du känna skillnad på om det är gas eller avföring i tarmen?
 24. Måste du snabbt till en toalett när du känner att du behöver?
 25. Från det att Du först känner behov av att tömma tarmen, hur länge kan Du hålla Dig vid lös avföring?
 26. Från det att Du först känner behov av att tömma tarmen, hur länge kan Du hålla Dig vid fast avföring?
 27. Besväras du av smärtor i eller kring ändtarmen?
 28. Kontakt med specialist kan behövas
  Besväras du av blödning, slem eller smärta från tarmen eller tarmöppningen?
 29. Är din tarmfunktion besvärande för ditt allmänna välbefinnande?
 30. Är din tarmfunktion besvärande för ditt umgängesliv?
 31. Försök uppskatta ungefär hur många gånger du har avföring under en ”vanlig” vecka?
 32. Kan du hålla tätt för urin vid hosta, nysning, skratt eller tunga lyft?
 33. Tycker du att du har svårt att tömma urinblåsan?
 34. Vilken/vilka operationer på ändtarmen har du tidigare genomgått?
 35. Kejsarsnitt, flerbarnsbörd, sätesbjudning, sugklocka/tång, stort barn, snabbt förlossningsförlopp kan skada vävnad/muskulatur och analsfinkter
 36. Användes sugklocka eller tång vid någon förlossning?
 37. Blev du sydd i underlivet i samband med någon förlossning?
 38. Är det känt om du fick en skada på slutmuskeln vid någon av förlossningarna?
 39. Har du undersökts av gynekolog på grund av underlivsframfall?
 40. Har du opererats på grund av underlivsframfall?
 41. Kontakt med specialist kan behövas
  Hur länge har dina aktuella tarmbesvär varat?
 42. Behöver du hålla diet på grund av dina tarmbesvär?
 43. Om du besväras av avföringsläckage, vilken beskrivning passar bäst in på det läckage du upplevt?

Bakgrund

Varför fråga 1

Allt ifrån tre gånger per dag till en gång var tredje dag är normalt. Varierar hos olika personer.

Fördjupning (Normal tarmfunktion vid tarmtömning)

Varför fråga 2

Medel för att hålla tarmen igång kan delas upp i tarmreglerande medel, osmotiskt verksamma, motilitetsstimulerande tarmirriterande.

Fördjupning (Bakgrund till förstoppning)Fördjupning (Tarmreglerande medel)Fördjupning (Åtgärd vid förstoppning – Orala läkemedel)

Varför fråga 3

T.ex. vatten, klyx, Resulax, Mikrolax, Toilax, Relaxit, olja eller annat.

Fördjupning (Bakgrund till förstoppning)Fördjupning (Åtgärd ändtarmsförstoppning)

Varför fråga 5

Konsistens 1-2 på Bristolskalan: Matintolerans (t.ex. mjölk, vitt mjöl), långsam tarmmotorik, metaboliska sjukdomar, mega colon/rectum.
Konsistens 3 4 5 på Bristolskalan: Normalt
Konsistens 6-7 på Bristolskalan: Matintolerans (t.ex. mjölk, konstgjorda sockerarter, olika mjölsorter), fekalom, tarminfektion. inflammatorisk tarmsjukdom, status efter tarmresektion, motilitetsstörning.

Fördjupning (Bristolskala)Fördjupning (Kostråd vid förstoppning)Fördjupning (Kostråd vid lös avföring)Fördjupning (Loperamid)Fördjupning (Läkemedel som kan ge lös avföring)Fördjupning (Läkemedel som kan ge tarmtömningssvårigheter)Fördjupning (Tarmreglerande medel)

Varför fråga 6

Smärtor i buken är ett observandum och ska utredas av läkare.

Fördjupning (Checklista vid remiss till specialist)
  Kontakt med specialist kan behövas

Varför fråga 7

Kan bero på oregelbundet kostintag, äter fort, inte tuggar maten ordentligt, fördoämnesintolerans, förstoppning, IBS.

Fördjupning (Kostråd vid gaser)

Varför fråga 8

Kan bero på sfinkterskada, obstipation, lös avföring. Kan orsaka avföringsläckage. Kan ske vid ansträngning.

Fördjupning (Bakgrund till avföringsläckage)Fördjupning (Bakgrund till förstoppning)Fördjupning (Kostråd vid gaser)

Varför fråga 9

Utbuktning av den främre rektalväggen, skapar en ”fickbildning” i den nedre delen av ändtarmen.

Fördjupning (Rektocele / proktocele)Fördjupning (Tips för enklare och bättre tömning)

Varför fråga 10

Utbuktning av den främre rektalväggen, skapar en ”fickbildning” i den nedre delen av ändtarmen.

Fördjupning (Rektocele / proktocele)Fördjupning (Tips för enklare och bättre tömning)

Varför fråga 13

Viktigt med tömd tarm för blåsans och tarmens funktion annars kan man få återkommande trängningar, smärta och läckage från tarmen.

Fördjupning (Normal tarmfunktion vid tarmtömning)Fördjupning (Regim vid tarmtömningsproblem)

Varför fråga 14

Känslan av ofullständig tömning kan göra att man behöver sätta sig på toaletten och tömma orimligt många gånger per dag.

Fördjupning (Cirkulationsövning)Fördjupning (Normal tarmfunktion vid tarmtömning)Fördjupning (Regim vid tarmtömningsproblem)

Varför fråga 15

Kan bero på sfinkterskada, förstoppning, lös avföring. Kan orsaka avföringsläckage. Kan ske vid ansträngning.

Fördjupning (Bakgrund till avföringsläckage)Fördjupning (Basal utredning avföringsläckage)Fördjupning (Kostråd vid gaser)Fördjupning (Livsföring avföringsläckage)

Varför fråga 16

Kan bero på förlossningsskada, sjukdom, neurogena skador, medfödda missbildningar, matintolerans, läkemedel, fekalom, strålskada, operationer, prolaps, inflammation, diabetes, colon irritable, fistlar, polyper eller proktocele.

Fördjupning (Analklåda)Fördjupning (Avföringsläckage hos äldre)Fördjupning (Bakgrund till avföringsläckage)Fördjupning (Basal utredning avföringsläckage)Fördjupning (Hemorrojder)Fördjupning (Livsföring avföringsläckage)Fördjupning (Marisker)

Varför fråga 17

Kan bero på förlossningsskada, sjukdom, neurogena skador, medfödda missbildningar, matintolerans, läkemedel, fekalom, strålskada, operationer, prolaps, inflammation, diabetes, colon irritable, fistlar, polyper eller proktocele.

Fördjupning (Avföringsläckage hos äldre)Fördjupning (Bakgrund till avföringsläckage)Fördjupning (Basal utredning avföringsläckage)Fördjupning (Livsföring avföringsläckage)

Varför fråga 18

Om behov finns förskrivs individuellt utprovat hjälpmedel.

Fördjupning (Hjälpmedel vid avföringsläckage)Fördjupning (Normal tarmfunktion vid tarmtömning)

Varför fråga 19

Om behov finns förskrivs individuellt utprovat hjälpmedel.

Fördjupning (Hjälpmedel vid avföringsläckage)Fördjupning (Normal tarmfunktion vid tarmtömning)

Varför fråga 20

Vid problem med irriterad hud runt analöppningen är det viktigt att förebygga att huden skadas.

Fördjupning (Hudvård)

Varför fråga 21

Är ett symtom och beror på att tarminnehåll läcker ut och skadar hudens barriär.

Fördjupning (Hudvård)

Varför fråga 22

Avsaknad av trängningskänsla kan bero på bristande sensibilitet och dålig kontroll av slutmuskeln.

Fördjupning (Bakgrund till avföringsläckage)Fördjupning (Normal tarmfunktion vid tarmtömning)Fördjupning (Regim vid tarmtömningsproblem)

Varför fråga 23

Avsaknad av trängningskänsla kan bero på bristande sensibilitet och dålig kontroll av slutmuskeln.

Fördjupning (Bakgrund till avföringsläckage)Fördjupning (Åtgärdstrappa avföringsläckage)

Varför fråga 24

Om man har svårigheter kan det bero på lös avföring, sfinkterskada, neurologisk påverkan, bäckenbotten- insufficiens, tidigare operationer i underlivet.

Fördjupning (Bakgrund till avföringsläckage)Fördjupning (Regim vid tarmtömningsproblem)Fördjupning (Åtgärdstrappa avföringsläckage)

Varför fråga 25

Om man har svårigheter kan det bero på lös avföring, sfinkterskada, neurologisk påverkan, bäckenbotten- insufficiens, tidigare operationer i underlivet.

Fördjupning (Bakgrund till avföringsläckage)Fördjupning (Basal utredning avföringsläckage)Fördjupning (Åtgärdstrappa avföringsläckage)

Varför fråga 26

Om man har svårigheter kan det bero på lös avföring, sfinkterskada, neurologisk påverkan, bäckenbotten- insufficiens, tidigare operationer i underlivet.

Fördjupning (Bakgrund till avföringsläckage)Fördjupning (Basal utredning avföringsläckage)Fördjupning (Åtgärdstrappa avföringsläckage)

Varför fråga 27

Kan beror på analfissur,  analhematom, perianla fistel eller abscess, inklämd hemorrojd eller malignitet.

Fördjupning (Analfissur)Fördjupning (Analfistel)Fördjupning (Analsmärta)Fördjupning (Hemorrojder)

Varför fråga 28

Kan förekomma vid hård avföring, trauma rektalt, tumörer, inflammatorisk tarmsjukdom, hemorrojder, fissurer, bölder. Viktigt med läkarbesök.

Obs! Förväxlingsrisk - rödbetor, blåbär eller järnmedicin kan ge svart eller röd avföring.

Fördjupning (Checklista vid remiss till specialist)
  Kontakt med specialist kan behövas

Varför fråga 29

Har stor betydelse för det allmänna välbefinnandet.

Fördjupning (Bakgrund till avföringsläckage)

Varför fråga 30

Har betydelse för fortsatta åtgärder.

Fördjupning (Bakgrund till avföringsläckage)

Varför fråga 31

Allt ifrån tre gånger per dag till en gång var tredje dag är normalt. Varierar hos olika personer.

Fördjupning (Normal tarmfunktion vid tarmtömning)

Varför fråga 32

Ansträngningsinkontinens vid ökat buktryck som vid hosta, nysning, skratt, lyft, trappgång, promenader, ”gympa” och i svårare fall vid lägesändring.

Fördjupning (Urinansträngningsinkontinens)

Varför fråga 33

Förstoppning och hård avföring kan leda till urinträngningar, blåstömningssvårigheter eller inkontinens.

Fördjupning (Bakgrund till förstoppning)

Varför fråga 35

I samband med vaginalförlossning kan en eller båda sfinktrarna skadas.

Fördjupning (Cirkulationsövning)Fördjupning (Sfinkterskador)

Varför fråga 36

Kejsarsnitt, flerbarnsbörd, sätesbjudning, sugklocka/tång, stort barn, snabbt förlossningsförlopp kan skada vävnad/muskulatur och analsfinkter.

Fördjupning (Cirkulationsövning)Fördjupning (Sfinkterskador)

Varför fråga 37

Kejsarsnitt, flerbarnsbörd, sätesbjudning, sugklocka/tång, stort barn, snabbt förlossningsförlopp kan skada vävnad/muskulatur och analsfinkter.

Fördjupning (Cirkulationsövning)Fördjupning (Sfinkterskador)

Varför fråga 38

Kejsarsnitt, flerbarnsbörd, sätesbjudning, sugklocka/tång, stort barn, snabbt förlossningsförlopp kan skada vävnad/muskulatur och analsfinkter.

Fördjupning (Cirkulationsövning)Fördjupning (Sfinkterskador)

Varför fråga 39

Kejsarsnitt, flerbarnsbörd, sätesbjudning, sugklocka/tång, stort barn, snabbt förlossningsförlopp kan skada vävnad/muskulatur och analsfinkter.

Fördjupning (Cirkulationsövning)Fördjupning (Sfinkterskador)

Varför fråga 40

Kejsarsnitt, flerbarnsbörd, sätesbjudning, sugklocka/tång, stort barn, snabbt förlossningsförlopp kan skada vävnad/muskulatur och analsfinkter.

Fördjupning (Cirkulationsövning)Fördjupning (Sfinkterskador)

Varför fråga 41

Om besvären är nytillkomna är det viktigt att ta reda på orsak till förändringen, kan innebära malignitet, colon irritable.

Fördjupning (Checklista vid remiss till specialist)
  Kontakt med specialist kan behövas