Kvalitetsprogram – process

Diagnoser 

N30.0        Akut cystit (Urinvägsinfektion)
N31.9        Neuromuskulär blåsfunktionsrubbning, ospecificerad (Neurogen blåsrubbning)
N39.3        Stressinkontinens (Ansträngningsinkontinens)
N39.4A     Trängningsinkontinens
N39.4B     Överfyllnadsinkontinens
N39.4C     Blandinkontinens
R33           Urinstämma (Urinretention blåstömningssvårigheter)
R33.9        Urinretention (​Urinretention blåstömningssvårigheter)
R35.9B     Nokturi
R39.8       Andra icke specificerade symtom och sjukdomstecken från urinvägarna (Blåsdysfunktion utan angiven/känd kategori)
R31.9       Hematuri
R30.0       Dysuri
R30.1       Tenesmer i urinblåsan (Trängningsproblematik utan läckage)

Verktyg