Anamnesstöd – Vuxen blåsa

Frågor (1-29)

 1. Håller du någon diet?
 2. Har du eller har du haft någon av följande sjukdomar?
 3. Har du genomgått någon operation, eller fått strålbehandling i bäckenområdet?
 4. Tar du läkemedel?
 5. Har du haft flera urinvägsinfektioner de senaste två åren?
 6. Röker du?
 7. Hur mycket väger du? Hur lång är du?
 8. Hur ser din livssituation ut?
 9. Har du svårt att gå till toaletten på grund av något funktionshinder?
 10. Har du regelbundna menstruationer? När slutade du menstruera?
 11. Om du fött barn, när var det? Några komplikationer?
 12. Har du några gynekologiska besvär?
 13. När gjordes gynekologisk undersökning senast? Visade undersökningen något problem?
 14. Använder du östrogen mot sköra slemhinnor?
 15. Har du genomgått undersökning av prostatakörteln? Visade undersökningen några problem?
 16. Hur ofta tömmer du urinblåsan?
 17. Har du trängningar – plötsligt påkommet?
 18. Har du urinläckage? Vilka tillfällen? Har du urinläckage? Hur mycket?
 19. Har du besvär att tömma blåsan?
 20. Kontakt med specialist kan behövas
  Har du sett blod i urinen?
 21. Kontakt med specialist kan behövas
  När började blåsbesvären?
 22. Har du sökt vård tidigare för urinvägsbesvär?
 23. Hur ofta tömmer du tarmen?_
 24. Har du besvär med tarmens funktion?
 25. Kontakt med specialist kan behövas
  När började tarmbesvären?
 26. Har du sökt vård för tarmbesvär?
 27. Påverkar dina urinbesvär ditt liv?
 28. Använder du hjälpmedel för urinläckage, tarmläckage eller tömning av blåsa?
 29. Vad är ditt mål med vård och behandling för din blåsdysfunktion?

Bakgrund

Varför fråga 1

Kan påverka urinmängder och tarmfunktion.

Fördjupning (Blåstömning frekvens )Fördjupning (Tarmfunktion normal)

Varför fråga 2

Sjukdomar i nervsystem och hjärta samt försvagad bäckenbotten kan påverka blåsfunktion och urinproduktion. Astma och svår hosta kan påverka förmåga att hålla tätt.

Varför fråga 3

Operation och strålbehandling kan påverka urinblåsans nervförsörjning. Operation kan också påverka organens placering.

Varför fråga 4

Många läkemedel påverkar kontinens- och tömningsförmåga.

Fördjupning (Läkemedelsgenomgång)

Varför fråga 5

Kan vara tecken på ofullständig blåstömning eller sköra slemhinnor.

Varför fråga 7

Vikt och längd räknas samman till BMI (Body Mass Index). Övervikt kan ha samband med blåsdysfunktion.

Fördjupning (Ansträngningsinkontinens)Fördjupning (Blandinkontinens)Fördjupning (Trängningar)

Varför fråga 8

Hemsituation, arbete, fritid är ofta bakgrund till upplevelse av problem.

Fördjupning (Aktivitetsträning)Fördjupning (Hälsa och livskvalitet)

Varför fråga 9

Nedsatt syn, känsel, muskelstyrka, finmotorik, balans och kognitiv förmåga kan försämra patientens förmåga till toalettbesök.

Fördjupning (Aktivitetsbedömning - ADL)Fördjupning (Aktivitetsträning)Fördjupning (Anpassning av vistelsemiljö)Fördjupning (Hälsa och livskvalitet)

Varför fråga 10

Hormonbalans kan påverka blåsfunktionen.

Fördjupning (Östrogenbehandling (lokal))

Varför fråga 11

Vaginala förlossningar vanlig orsak till ansträngningsinkontinens.

Fördjupning (Ansträngningsinkontinens)Fördjupning (Ansträngningsinkontinens bakgrund)

Varför fråga 12

Framfall, myom, mm kan påverka blåsfunktionen.

Varför fråga 13

Framfall, myom, mm kan påverka blåsfunktionen.

Varför fråga 14

Hormonbalans kan påverka blåsfunktionen.

Fördjupning (Östrogenbehandling (lokal))

Varför fråga 15

Förstoring av prostatakörteln är ofta orsak till blåsdysfunktion och prostatacancer den vanligaste cancerformen hos män.

Fördjupning (Blåstömningssvårigheter bakgrund)Fördjupning (Trängningar)Fördjupning (Trängningsinkontinens)

Varför fråga 16

4 – 8 miktioner per dygn varav en nattetid, anses normalt.

Fördjupning (Blåstömning frekvens )

Varför fråga 17

Trängningar kan ha många orsaker. Nytillkomna symtom kan vara tecken på malignitet.

Fördjupning (Trängningar)Fördjupning (Trängningsinkontinens - Trängningar, bakgrund)Fördjupning (Trängningsinkontinens)

Varför fråga 18

För att skilja mellan läckage vid fysisk påfrestning, vid trängning eller annat tillfälle.Uppskattning av läckagemängd är subjektiv. Ställs i relation upplevelse av problemet och användning av skydd. Ett par milliliter urin väter igenom kläder men märks knappt i ett inkontinensskydd.

Använd också verktyget Basal utredning vi blåsdysfunktion

Fördjupning (Ansträngningsinkontinens)Fördjupning (Ansträngningsinkontinens bakgrund)Fördjupning (Hälsa och livskvalitet)Fördjupning (Neurogen blåsrubbning)Fördjupning (Trängningar)Fördjupning (Trängningsinkontinens)

Varför fråga 20

Synligt blod i urinen kan tyda på malignitet och ska utredas.

Fördjupning (Hematuri)
  Kontakt med specialist kan behövas

Varför fråga 21

Nytillkomna symtom, särskilt trängningsbesvär, innebär risk för malignitet. 

Fördjupning (Trängningar)Fördjupning (Trängningsinkontinens)
  Kontakt med specialist kan behövas

Varför fråga 22

Vårdgivare, behandling och utvärdering av resultat har betydelse för fortsatt planering.

Varför fråga 23

Alltifrån flera gånger per dag till en gång var tredje dag är normalt.

Fördjupning (Bristolskala)Fördjupning (Tarmfunktion normal)

Varför fråga 24

Bristolskalan (1-7) användbar för bedömning av konsistens. Initiera vid behov utredning enligt Kvalitetsprogram 4 Vuxen Tarm.

 

Fördjupning (Bristolskala)Fördjupning (Tarmfunktion normal)

Varför fråga 25

Nytillkomna besvär innebär risk för malignitet


  Kontakt med specialist kan behövas

Varför fråga 26

Behandling och utvärdering av resultat har betydelse för fortsatt planering.

Varför fråga 27

Stor individuell spridning av upplevelse av blåsdysfunktion. Del av underlag för omvårdnadsdiagnos.

Fördjupning (Hälsa och livskvalitet)

Varför fråga 28

Hjälpmedel kan behöva anpassas.

Fördjupning (Inkontinenshjälpmedel)

Varför fråga 29

Underlag för omvårdnadsdiagnos och inriktning på insatser.

Fördjupning (Hälsa och livskvalitet)Fördjupning (Kvalitetsmätning i vården vid blåsdysfunktion)