Nikola arbetsgrupp

  • Agneta Sandberg, Uro- och tarmterapeut, leg ssk. Barn och Ungdomskliniken, Blekingesjukhuset 
  • Anders Engelholm, Distriktssköterska, utvecklingssamordnare; Kommunförbundet Västernorrland
  • Gunnel Andersson, Med. Dr, Uroterapeut, leg ssk, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet 
  • Håkan Leander, Webbansvarig.
  • Märta Lauritzen, Uroterapeut, leg ssk, Urologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Inger Blomgren, Distriktssköterska, kontinenssamordnare, LD Hjälpmedel Dalarna

Du når oss på kontakt@nikola.nu 


Senast granskad 2017-01-30