Nätverket Nikola

Vad är Nikola?
Nikola är ett nationellt nätverk består av representanter från olika yrkesområden med anknytning till blås- och tarmdysfunktion. 
Nikolas syfte är att driva utvecklingen inom blås- och tarmdysfunktion genom att samla och sprida aktuellt och relevant material som överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Den lättillgängliga webbsidan syftar till att underlätta vårdarbetet genom att tillhandahålla vad som krävs för att förstå och kunna genomföra basal utredning och behandling.

Ambitionen är att stimulera ökad kvalitet i vården vid blås- och tarmdysfunktion och bidra till höjd status för denna vård. Målet är att förbättra tillvaron för personer med blås– och tarmdysfunktion. Nikola arbetsgrupp administrerar webbplatsen, arrangerar den årliga konferensen samt håller ihop nätverket. Du når oss på kontakt@nikola.nu 

Vem kan vara med i nätverket Nikola?
Du som i ditt arbete har anknytning till personer med blås- och tarmdysfunktion kan vara del av nätverket genom att anmäla dig till Nikolas nyhetsbrev. 

Anmäl dig till Nikolas nyhetsbrev för att få aktuell information.

Genom att sprida information om webbsidan medverkar du till att öka kunskapen om vård vid blås- och tarmdysfunktion.  

Bakgrund
Nikola bildades år 2000 av Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet som fick uppdraget att administrera nätverket. Nikolas uppgift var att samla erfarenheter från hela landet vad gäller inkontinensvård.  Webbplatsen byggdes upp av projektgrupper bestående av medlemmar i nätverket Nikola i samarbete med representanter för branschorganisationen Swedish MedTech. Medel från Allmänna Arvsfonden och regeringsbidrag har möjliggjort webbplatsen och innehållets utveckling .

Hjälpmedelsinstitutet lades ned år 2014 varefter föreningen Nikola bildades för att ta över administrationen av nätverket. Den fortsatta utvecklingen har skett i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening inom ramen för regeringssatsningen "Bättre vård vid kroniska sjukdomar". Nikola har också nära samarbete med Socialstyrelsen och med Senior Alert. 


Senast granskad 2017-04-11