Nätverk blås- och tarmdysfunktion

Kvalitetsprogram – ett redskap för god vård

Nätverket Nikola har tagit fram ett kvalitetsprogram som vänder sig till verksamheter inom kommun, landsting och privata vårdgivare som möter personer med blås- och tarmdysfunktion.