Konferens 2017

Välkommen till Nikola nätverkskonferens 19 - 20 Oktober 2017 på Djurönäset utanför Stockholm.

Ur det preliminära programmet:

  • Bäckenrehabiliteringsmodell efter behandling för cancer i lilla bäckenet Lena Kimdal

  • Tät.nu  Eva Samuelsson 

  • Världens barn – Barnfonden Martina Hibell

  • Kateterprogram Nathalie Morén, öl Nackageriatriken

  • Nikola webb-utbildning kateterbehandling

  • Studie om urinodling från kateter  Anna Messing

  • Vad händer med Kunskapsunderlagen?

  • Bakterier  Annelie Brauner, KI

  • mm mm

 


Senast granskad 2017-01-11