Aktuellt

Nikola lanserar kateterfakta.nu

Syftet med den nya sajten kateterfakta.nu är att ge ökad kunskap kring behandling med urinkateter hos främst patienterna själva och deras anhöriga, men även hos vårdpersonal som arbetar med kateterbehandling. Utgångspunkten för arbetet är att en patient med god kunskap om sin behandling kan förbättra dialogen med vårdgivaren och på så sätt ta en mer aktiv del i sin behandling. Målet är att lindra många fysiska och psykiska besvär orsakade av kateterbehandling.

Arbetet har skett inom ramen för regeringssatsningen "Bättre vård vid kroniska sjukdomar" i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening, Föreningen Sinoba, Personskadeförbundet RTP och branschorganisationen Swedish Medtech.

Källa 
Nikola

Uppdaterade verktyg kvarliggande kateter och suprapubisk kateter

Vi har uppdaterat verktygen kvarliggande kateter i urinblåsan och suprapubisk kateter. De finns i kvalitetsprogram Vuxen blåsa - behandla.

Källa 
Nikola

Vårdpersonal och toalettassistens

En nyligen publicerad artikel om vårdpersonalens upplevelser av att ge toalettassistens till äldre

Källa 
Nikola

Linda vill få fler att tala om inkontinens

Källa 
Sveriges Radio P4 Malmöhus

Enkel operation

Källa 
Sveriges Radio

Inkontinens underbeforskat, sid 6.

"Inkontinens hamnar utanför medicinska forskningens radar", sid 6ff.

Källa 
SLS aktuellt

Dusch-uppror i Halmstad: nu kräver fler gamla att få duscha oftare

Källa 
DN 2014-09-23

Börje ges trygg boendevård

Arboga kommun har bra koll på hur deras äldre på särskilda boenden mår.

Källa 
Bblat.se

Ny nordisk undersökning kartlägger den vanligaste typen av cancer bland män

– Undersökningen är världens största som mäter livskvaliteten hos prostatacancerpatienter i Norden och presenteras under september,

Källa 
Onkologi I Sverige

100-åringar behöver mycket vård

Källa 
Läkartidningen

Sidor