Anamnesstöd – Barn blåsa

Frågor (1-34)

 1. Kontakt med specialist kan behövas
  Har längd och viktutveckling varit normal?
 2. Kontakt med specialist kan behövas
  Hur mår barnet i övrigt? Verkar barnet trött eller illamående?
 3. Har barnet ont över blåsan eller i magen?
 4. Gör det ont när barnet kissar? Var?
 5. Kissar barnet på morgonen?
 6. Hur många gånger per dag kissar barnet?
 7. Är urinflödet avbrutet eller upphackat?
 8. Kissar barnet små mängder per gång?
 9. Har barnet svårt att komma igång med kissandet?
 10. Behöver barnet krysta under kissningen?
 11. Trycker barnet med handen mot blåsan?
 12. Brukar det ta lång tid att kissa?
 13. Upplever barnet att det finns kiss kvar i blåsan efter att barnet har kissat?
 14. Kontakt med specialist kan behövas
  Hur är urinstrålen? Stark Snedställd Svag?
 15. Känner sig barnet så kissnödigt att det måste åtgärdas på en gång, t ex genom att man måste stanna bilen på vägen?
 16. När barnet är mycket kissnödigt, kan barnet ändå hålla sig?
 17. Känner sig barnet kissnödigt många gånger innan det går på toaletten?
 18. Har barnet urinläckage samtidigt som det känner sig kissnödigt?
 19. Hur beter sig barnet när det känner sig kissnödigt, t ex sätter sig på hälen (flickor) alternativt kniper om penis (pojkar)?
 20. Bryr sig barnet inte om att det känner sig kissnödigt?
 21. Brukar underbyxorna/kalsongerna vara fuktiga?
 22. Förekommer läckage på eftermiddagen eller under hela dagen?
 23. Förekommer läckage när barnet är fysiskt aktivt eller anstränger sig på annat sätt?
 24. Kommer urinläckagen i samband med skratt?
 25. Hur bajsar barnet?
 26. Hur ser avföringen ut?
 27. Har barnet avföringsinkontinens?
 28. Har någon förälder haft liknande problem som barn med blåsa eller tarm?
 29. Kontakt med specialist kan behövas
  Normala miktioner, men ändå alltid våt fläck, stor som en enkrona, i underbyxorna/kalsongerna?
 30. Har barnet ibland sveda och irritation i underlivet? Inspektion krävs. Ofta inga symtom alls (syneki?)
 31. En flicka som blivit torr i förväntad tid med normala miktioner, men som i skolåldern har urinläckage mindre än 20 minuter efter miktion (uretro-vaginal reflux?).
 32. Förhuden kan inte dras tillbaka över ollonet (fimosis?) Notera att små pojkar normalt sett ofta har trång förhud.
 33. Pojken uppger smärta i penis. Under förhuden uppstår en ofta rödfärgad svullnad. Det kan även droppa lite var ur penis (balanit?)
 34. Kontakt med specialist kan behövas
  Droppar det urin hela tiden?

Bakgrund

Varför fråga 1

Njursvikt eller diabetes ger en avvikande viktutveckling.


  Kontakt med specialist kan behövas

Varför fråga 2

För att hitta det fåtal antal barn som kissar på sig på grund av begynnande njursjukdom eller diabetes.


  Kontakt med specialist kan behövas

Varför fråga 3

Vanligaste orsaken är bakterier i blåsan men ibland kan orsaken vara en kombination av starka trängningar och att ihärdigt försöka hålla sig. Alternativt glesa tömningar med stora volymer i blåsan eller urinretention.

Fördjupning (Smärta i genitalia)

Varför fråga 4

Sveda vid miktion beror vanligen bakterier i urinvägarna eller på att barnet går med blöta kläder och att huden blir irriterad.

Fördjupning (Bakterier i urinen)

Varför fråga 5

Barn har normalt ett behov av att kissa när det vaknar. Vanligtvis kissar barn mer sällan under förmiddagen och tätare varefter dagen går.

Fördjupning (Normal utveckling av blåskontrollen hos barn)

Varför fråga 6

Normalt kissar barn mellan 3-7 gånger/dygn, de allra flesta 4-5 gånger. Mindre än 3 gånger/dygn i kombination med normalt vätskeintag (ca 1,5 l) innebär risk för uttänjd blåsa vilket kan ge en ökad risk för svårigheter att tömma blåsan och urininfektion. Att kissa 8 gånger/dygn eller mer vid normalt vätskeintag antyder att barnet har en överaktiv blåsa (ÖAB). Det är den vanligast förekommande formen av funktionell blåsstörning hos i övrigt friska barn.

Fördjupning (Normal utveckling av blåskontrollen hos barn)

Varför fråga 7

Barn kissar normalt utan att trycka på blåsan eller krysta. Kisstiden är kopplad till hur stor volym barnet kissar. Barn som krystar, trycker på blåsan, kissar små mängder och tar lång tid på sig eller har svårigheter att tömma blåsan ska utredas vidare med upprepade flödesmätningar och resturinmätningar med ställningstagande till utredning av övre urinvägar.

Fördjupning (Blåsdysfunktion utredning)

Varför fråga 8

Barn kissar normalt utan att trycka på blåsan eller krysta. Kisstiden är kopplad till hur stor volym barnet kissar. Barn som krystar, trycker på blåsan, kissar små mängder och tar lång tid på sig eller har svårigheter att tömma blåsan ska utredas vidare med upprepade flödesmätningar och resturinmätningar med ställningstagande till utredning av övre urinvägar.

Fördjupning (Blåsdysfunktion utredning)

Varför fråga 9

Barn kissar normalt utan att trycka på blåsan eller krysta. Kisstiden är kopplad till hur stor volym barnet kissar. Barn som krystar, trycker på blåsan, kissar små mängder och tar lång tid på sig eller har svårigheter att tömma blåsan ska utredas vidare med upprepade flödesmätningar och resturinmätningar med ställningstagande till utredning av övre urinvägar.

Fördjupning (Blåsdysfunktion utredning)

Varför fråga 10

Barn kissar normalt utan att trycka på blåsan eller krysta. Kisstiden är kopplad till hur stor volym barnet kissar. Barn som krystar, trycker på blåsan, kissar små mängder och tar lång tid på sig eller har svårigheter att tömma blåsan ska utredas vidare med upprepade flödesmätningar och resturinmätningar med ställningstagande till utredning av övre urinvägar.

Fördjupning (Blåsdysfunktion utredning)Fördjupning (Funktionell urininkontinens hos barn)

Varför fråga 11

Barn kissar normalt utan att trycka på blåsan eller krysta. Kisstiden är kopplad till hur stor volym barnet kissar. Barn som krystar, trycker på blåsan, kissar små mängder och tar lång tid på sig eller har svårigheter att tömma blåsan ska utredas vidare med upprepade flödesmätningar och resturinmätningar med ställningstagande till utredning av övre urinvägar.

Fördjupning (Blåsdysfunktion utredning)Fördjupning (Funktionell urininkontinens hos barn)

Varför fråga 12

Barn kissar normalt utan att trycka på blåsan eller krysta. Kisstiden är kopplad till hur stor volym barnet kissar. Barn som krystar, trycker på blåsan, kissar små mängder och tar lång tid på sig eller har svårigheter att tömma blåsan ska utredas vidare med upprepade flödesmätningar och resturinmätningar med ställningstagande till utredning av övre urinvägar.

Fördjupning (Blåsdysfunktion utredning)

Varför fråga 13

Barn kissar normalt utan att trycka på blåsan eller krysta. Kisstiden är kopplad till hur stor volym barnet kissar. Barn som krystar, trycker på blåsan, kissar små mängder och tar lång tid på sig eller har svårigheter att tömma blåsan ska utredas vidare med upprepade flödesmätningar och resturinmätningar med ställningstagande till utredning av övre urinvägar.

Fördjupning (Blåsdysfunktion utredning)

Varför fråga 14

Svag stråle kan vara tecken på blåstömningsproblem. Mycket avvikande snedställd stråle kan hos pojkar bero på att urinrörsmynningen sitter på avvikande plats.

Fördjupning (Epispadi)Fördjupning (Hypospadi)Fördjupning (Meatusstenos)Fördjupning (Uretrastriktur)Fördjupning (Uretravalvel)Fördjupning (Urinstråle onormal)
  Kontakt med specialist kan behövas

Varför fråga 15

Det normala är att vi känner ett succesivt ökande behov av att tömma blåsan med full kontroll över när det är lämpligt att gå på toaletten. Trängningar med läckageproblem är den vanligaste formen av blåsdysfunktion hos barn. En blåsa som signalerar ofta innebär att barnet ideligen måste avbryta sina aktiviteter och gå på toaletten under skollektionen. Barnet lär sig att förtränga kissnödighetskänslan för att uppskjuta toalettbesöket i det längsta, vilket innebär risk för plötsligt påkommande stark trängning som inte går att hålla tillbaka. ”Det bara kom” säger barnet, vilket ofta tolkas av omgivningen som om barnet inte känner av sin blåsa. Det kan i sin tur leda till onödig oro för mer allvarlig neurologisk avvikelse.

Fördjupning (Funktionell urininkontinens hos barn)

Varför fråga 16

Det normala är att vi känner ett succesivt ökande behov av att tömma blåsan med full kontroll över när det är lämpligt att gå på toaletten. Trängningar med läckageproblem är den vanligaste formen av blåsdysfunktion hos barn. En blåsa som signalerar ofta innebär att barnet ideligen måste avbryta sina aktiviteter och gå på toaletten under skollektionen. Barnet lär sig att förtränga kissnödighetskänslan för att uppskjuta toalettbesöket i det längsta, vilket innebär risk för plötsligt påkommande stark trängning som inte går att hålla tillbaka. ”Det bara kom” säger barnet, vilket ofta tolkas av omgivningen som om barnet inte känner av sin blåsa. Det kan i sin tur leda till onödig oro för mer allvarlig neurologisk avvikelse.

Fördjupning (Blåsdysfunktion utredning)Fördjupning (Funktionell urininkontinens hos barn)

Varför fråga 17

Det normala är att vi känner ett succesivt ökande behov av att tömma blåsan med full kontroll över när det är lämpligt att gå på toaletten. Trängningar med läckageproblem är den vanligaste formen av blåsdysfunktion hos barn. En blåsa som signalerar ofta innebär att barnet ideligen måste avbryta sina aktiviteter och gå på toaletten under skollektionen. Barnet lär sig att förtränga kissnödighetskänslan för att uppskjuta toalettbesöket i det längsta, vilket innebär risk för plötsligt påkommande stark trängning som inte går att hålla tillbaka. ”Det bara kom” säger barnet, vilket ofta tolkas av omgivningen som om barnet inte känner av sin blåsa. Det kan i sin tur leda till onödig oro för mer allvarlig neurologisk avvikelse.

Fördjupning (Blåsdysfunktion utredning)Fördjupning (Funktionell urininkontinens hos barn)

Varför fråga 18

Det normala är att vi känner ett succesivt ökande behov av att tömma blåsan med full kontroll över när det är lämpligt att gå på toaletten. Trängningar med läckageproblem är den vanligaste formen av blåsdysfunktion hos barn. En blåsa som signalerar ofta innebär att barnet ideligen måste avbryta sina aktiviteter och gå på toaletten under skollektionen. Barnet lär sig att förtränga kissnödighetskänslan för att uppskjuta toalettbesöket i det längsta, vilket innebär risk för plötsligt påkommande stark trängning som inte går att hålla tillbaka. ”Det bara kom” säger barnet, vilket ofta tolkas av omgivningen som om barnet inte känner av sin blåsa. Det kan i sin tur leda till onödig oro för mer allvarlig neurologisk avvikelse.

Fördjupning (Blåsdysfunktion utredning)Fördjupning (Funktionell urininkontinens hos barn)

Varför fråga 19

Det normala är att vi känner ett succesivt ökande behov av att tömma blåsan med full kontroll över när det är lämpligt att gå på toaletten. Trängningar med läckageproblem är den vanligaste formen av blåsdysfunktion hos barn. En blåsa som signalerar ofta innebär att barnet ideligen måste avbryta sina aktiviteter och gå på toaletten under skollektionen. Barnet lär sig att förtränga kissnödighetskänslan för att uppskjuta toalettbesöket i det längsta, vilket innebär risk för plötsligt påkommande stark trängning som inte går att hålla tillbaka. ”Det bara kom” säger barnet, vilket ofta tolkas av omgivningen som om barnet inte känner av sin blåsa. Det kan i sin tur leda till onödig oro för mer allvarlig neurologisk avvikelse.

Fördjupning (Funktionell urininkontinens hos barn)

Varför fråga 20

Det här kan vara ett sätt för barnet att hantera en besvärlig situation. Är förnekelsen/ignoreringen av blåsproblemen stark, kan det vara ett uttryck för en psykosocial störning.

Fördjupning (Blåsan och själen)

Varför fråga 21

Svaret ger en uppfattning om läckagets storlek, men är inte synonymt med graden av upplevda problem.

Fördjupning (Funktionell urininkontinens hos barn)

Varför fråga 22

Vanligtvis förekommer läckagen oftare under eftermiddagen. Täta läckage oavsett när under dagen kan signalera att en mer detaljerad utredning krävs.

Fördjupning (Funktionell urininkontinens hos barn)

Varför fråga 23

Äkta ansträngningsinkontinens förekommer ytterst sällan hos neurologiskt friska barn, men det är vanligt att rörelse/aktivitet utlöser en trängning med påföljande läckage. Ansträngningsinkontinens har beskrivits hos hårt idrottande flickor.

Fördjupning (Blåsdysfunktion utredning)

Varför fråga 24

Det är ovanligt med genuin skrattinkontinens och evidens för lämplig behandling saknas. Skrattinkontinens i samband med överaktiv blåsa är däremot vanligare. Blåsträning behandlar en eventuell överaktiv blåsa men innebär också att blåsan töms regelbundet.  En fylld blåsa utgör en onödig risk vid ett hastigt påkommet skrattanfall. Att lära sig att använda knip (bäckenbottenträning) för att ta till vid skratt är ett sätt att akut hantera situationen.

Kontraktionsdämpade (antikolinergika) med dagligt intag eller endast vid speciella tillfällen kan användas som stöd till övrig behandling.

Fördjupning (Skrattinkontinens)

Varför fråga 25

Barn bör helst inte bajsa mer sällan än var tredje dag. Om glesare bör förstoppning misstänkas. Även frekventa tarmtömningar flera gånger per dag med mindre mängder avföring kan bero på förstoppning.

Fördjupning (Förstoppning utredning)

Varför fråga 26

Både hård och lös avföring kan förekomma vid förstoppning men avföring med normal konsistens utesluter inte förstoppning.

Förstoppning bör alltid åtgärdas först vid samtidig urininkontinens då tarmen kan påverka blåsfunktionen negativt vid förstoppning.

Fördjupning (Bristolskala)Fördjupning (Förstoppning utredning)

Varför fråga 27

Det beror i flesta fall (80 %) på förstoppning och kan ibland vara enda tecknet.

Fördjupning (Förstoppning utredning)

Varför fråga 28

Det är inte ovanligt att någon av föräldrarna haft liknande problem.

Fördjupning (Neurologiskt orsakad inkontinens)

Varför fråga 29

Ektopisk uretär (mynnar utanför uretrasfinktern).

Fördjupning (Droppar urin hela tiden)Fördjupning (Ektopiskt mynnande uretär)
  Kontakt med specialist kan behövas

Varför fråga 30

Tänk på att Irritation kan vara stjärtfluss alternativt syneki (sammanväxt av blygdläppar).

Fördjupning (Anatomiska bilder barn)Fördjupning (Stjärtfluss)Fördjupning (Synekier)

Varför fråga 31

Uretrovaginal reflux (UVS – urin rinner in i vagina och rinner ut när flickan reser sig).

Fördjupning (Uretrovaginal reflux (Extra uretral inkontinens))

Varför fråga 32

Fimosis – för trång förhud.

Fördjupning (Fimosis)

Varför fråga 33

Balanit, en ofarlig inflammation under förhuden.

Fördjupning (Balanit)

Varför fråga 34

Kontinuerligt läckage signalerar att omedelbar utredning krävs.

Fördjupning (Droppar urin hela tiden)Fördjupning (Ektopiskt mynnande uretär)Fördjupning (Neurologiskt orsakad inkontinens)
  Kontakt med specialist kan behövas