Anamnesstöd – Barn blåsa

Frågor (1-15)

 1. Kontakt med specialist kan behövas
  Har längd och viktutveckling varit normal?
 2. Kontakt med specialist kan behövas
  Hur mår barnet i övrigt? Verkar barnet trött eller illamående?
 3. Kontakt med specialist kan behövas
  Har barnet svag urinstråle?
 4. Behöver barnet krysta för att kissa?
 5. Kontakt med specialist kan behövas
  Är barnet överdrivet törstigt? Behöver det regelmässigt dricka på natten?
 6. Hur ofta kissar barnet i sängen?
 7. Är lakanet fuktigt eller genomblött?
 8. Kissar barnet i sängen strax efter sänggåendet?
 9. Kissar barnet när som helst under natten?
 10. Vaknar barnet för att gå upp och kissa?
 11. Förekommer läckage eller trängningar dagtid?
 12. Har barnet tidigare varit torrt på natten?
 13. Är barnet svårväckt?
 14. Finns tecken på förstoppning?
 15. Tycker barnet att det är besvärligt att kissa i sängen?

Bakgrund

Varför fråga 1

Njursvikt eller diabetes ger en avvikande viktutveckling.

Fördjupning (Enures utredning)
  Kontakt med specialist kan behövas

Varför fråga 2

För att hitta det fåtal antal barn som kissar på sig på grund av begynnande njursjukdom eller diabetes.


  Kontakt med specialist kan behövas

Varför fråga 3

Det här kan vara tecken på blåstömningsproblem/neurogen blåsrubbning eller missbildning.

Fördjupning (Epispadi)Fördjupning (Hypospadi)Fördjupning (Uretrastriktur)Fördjupning (Uretravalvel)
  Kontakt med specialist kan behövas

Varför fråga 4

Barn kissar normalt utan att trycka på blåsan eller krysta. Kisstiden är kopplad till hur stor volym barnet kissar. Barn som krystar, trycker på blåsan, kissar små mängder och tar lång tid på sig eller har svårigheter att tömma blåsan ska utredas vidare med upprepade flödesmätningar och resturinmätningar med ställningstagande till utredning av övre urinvägar.

Fördjupning (Blåsdysfunktion utredning)Fördjupning (Enures utredning)

Varför fråga 5

Behöver barnet dricka på natten bör orsaken utredas? Det kan bero på njursjukdom alt. endokrinologisk sjukdom. Vid vanemässigt överdrivet drickande ska inte desmopressinbehandling ges.

Fördjupning (Enures utredning)Fördjupning (Enures behandling)
  Kontakt med specialist kan behövas

Varför fråga 6

Antalet våta nätter ger en bild av barnets/familjens situation och är också en av flera faktorer som har betydelse vid val av behandling och behandlingsupplägg.

Fördjupning (Enures utredning)Fördjupning (Enures behandling)

Varför fråga 7

Vid enures kissar barnet oftast allt på en gång. Fuktiga lakan kan betyda att barnet vaknar innan miktionen är färdig.

Fördjupning (Enures utredning)Fördjupning (Enures behandling)

Varför fråga 8

Kartläggning av kissmönstret (miktionsmönstret) ger en samlad bild av barnets problem och har betydelse för fortsatt utredning och behandlingsupplägg. Att bli väckt flera gånger varje natt är mycket tröttsamt för barnet och kan påverka skolgång etc.

Fördjupning (Enures utredning)Fördjupning (Enures behandling)

Varför fråga 9

Kartläggning av kissmönstret (miktionsmönstret) ger en samlad bild av barnets problem och har betydelse för fortsatt utredning och behandlingsupplägg. Att bli väckt flera gånger varje natt är mycket tröttsamt för barnet och kan påverka skolgång etc.

Fördjupning (Enures utredning)Fördjupning (Enures behandling)

Varför fråga 10

Kartläggning av kissmönstret (miktionsmönstret) ger en samlad bild av barnets problem och har betydelse för fortsatt utredning och behandlingsupplägg. Att bli väckt flera gånger varje natt är mycket tröttsamt för barnet och kan påverka skolgång etc.

Fördjupning (Enures utredning)Fördjupning (Enures behandling)

Varför fråga 11

Små urinläckage även under dagen och eller om barnet kissar flera gånger per natt kan signalera att barnet har en orolig blåsa (överaktiv blåsa, ÖAB). Innan enuresbehandling påbörjas bör behandling med blåsträning inledas.

Fördjupning (Blåsdysfunktion utredning)Fördjupning (Blåsträning barn)Fördjupning (Enures utredning)Fördjupning (Funktionell urininkontinens hos barn)

Varför fråga 12

Om barnet har en s.k. sekundär enures (har varit torr en period på över 6 månader) krävs en utvidgad utredning innan traditionell behandling. Överväg annan diagnos (förstoppning, urinvägsinfektion, blåsdysfunktion, diabetes mellitus alt. insipidus, njurskada, annan progressiv sjukdom och i sällsynta fall psykisk orsak).

Fördjupning (Bakterier i urinen)Fördjupning (Blåsan och själen)Fördjupning (Blåsdysfunktion utredning)Fördjupning (Enures utredning)

Varför fråga 13

Om barnet är mycket svårväckt behöver barnet hjälp för att vakna vid behandling med larm.

Fördjupning (Enures utredning)Fördjupning (Enures behandling)

Varför fråga 14

Vid förstoppning bör detta behandlas innan behandling av enures påbörjas.

Fördjupning (Enures utredning)Fördjupning (Förstoppning)

Varför fråga 15

Barnet kan ha valt en likgiltig attityd då det har en känsla av att det inte finns någonting att göra åt problemet. Ett barn som verkar äkta obekymrad över sängvätningen kan vara dåligt motiverat för att genomföra behandlingar som enureslarm eller blås och miktionsregim som kräver stor egen insats. Kanske kan det barnet vänta med aktiv behandling.

Fördjupning (Enures utredning)Fördjupning (Enures behandling)