Anamnesstöd – Vuxen tarm

Frågor (1-11)

 1. Vad upplever du är det största problemet med tarmfunktionen?
 2. Hur påverkar problemet dig i ditt dagliga liv?
 3. När började problemet?
 4. Hur ofta tömmer du tarmen?
 5. Har du svårt att tömma tarmen?
 6. Avföringens konsitens enligt Bristolskalan
 7. Har du avföringsläckage?
 8. Har du ofrivillig gasavgång?
 9. Använder du inkontinensskydd?
 10. Måltidsordning
 11. Dryckesmönster

Bakgrund

Varför fråga 1

Kartlägga problemet.

Varför fråga 2

Har stor betydelse för det allmänna välbefinnandet.

Fördjupning (Bakgrund till avföringsläckage)

Varför fråga 3

Om besvären är nytillkomna är det viktigt att ta reda på orsak till förändringen, kan innebära malignitet, colon irritable.

Fördjupning (Checklista vid remiss till specialist)

Varför fråga 4

Allt ifrån tre gånger per dag till en gång var tredje dag är normalt. Varierar hos olika personer.

Fördjupning (Normal tarmfunktion vid tarmtömning)

Varför fråga 6

Konsistens 1-2 på Bristolskalan: Matintolerans (t.ex. mjölk, vitt mjöl), långsam tarmmotorik, metaboliska sjukdomar, mega colon/rectum.

Konsistens 3 4 5 på Bristolskalan: Normalt

Konsistens 6-7 på Bristolskalan: Matintolerans (t.ex. mjölk, konstgjorda sockerarter, olika mjölsorter), fekalom, tarminfektion. inflammatorisk tarmsjukdom, status efter tarmresektion, motilitetsstörning.

Fördjupning (Bristolskala)Fördjupning (Kostråd vid förstoppning)Fördjupning (Kostråd vid lös avföring)Fördjupning (Loperamid)Fördjupning (Läkemedel som kan ge lös avföring)Fördjupning (Läkemedel som kan ge tarmtömningssvårigheter)Fördjupning (Tarmreglerande medel)

Varför fråga 7

Kan bero på förlossningsskada, sjukdom, neurogena skador, medfödda missbildningar, matintolerans, läkemedel, fekalom, strålskada, operationer, prolaps, inflammation, diabetes, colon irritable, fistlar, polyper eller proktocele.

Fördjupning (Analklåda)Fördjupning (Avföringsläckage hos äldre)Fördjupning (Bakgrund till avföringsläckage)Fördjupning (Basal utredning avföringsläckage)Fördjupning (Hemorrojder)Fördjupning (Livsföring avföringsläckage)Fördjupning (Marisker)

Varför fråga 8

Kan bero på sfinkterskada, förstoppning, lös avföring. Kan orsaka avföringsläckage. Kan ske vid ansträngning.

Fördjupning (Bakgrund till avföringsläckage)Fördjupning (Basal utredning avföringsläckage)Fördjupning (Kostråd vid gaser)Fördjupning (Livsföring avföringsläckage)

Varför fråga 9

Om behov finns förskrivs individuellt utprovat hjälpmedel.

Fördjupning (Hjälpmedel vid avföringsläckage)Fördjupning (Normal tarmfunktion vid tarmtömning)

Varför fråga 11

Finns ingen evidens på att man ska dricka mycket. Normaliserat vätskeintag rekommendera.