Anamnesstöd – Barn Tarm

Frågor (1-45)

 1. Hur mår barnet?
 2. Hur fungerar det i skolan med uppmärksamhet, koncentration, kamrater?
 3. Tidigare sjukdomar?
 4. Har barnet tidigare behandlats för tarmproblem?
 5. Använder barnet eller har det tidigare använt lavemang?
 6. Är barnet överkänsligt mot mat eller medicin?
 7. Mår barnet dåligt av sina magbesvär?
 8. Brukar barnet ha ont i magen?
 9. Kontakt med specialist kan behövas
  Bajsade barnet inom 48 timmar efter födseln?
 10. Har barnet haft normal avföring tidigare?
 11. Kontakt med specialist kan behövas
  Ålder vid symtomdebut?
 12. Kontakt med specialist kan behövas
  Följer barnet sin längd- och viktkurva?
 13. Äter eller har barnet ätit någon medicin?
 14. Kontakt med specialist kan behövas
  Har barnet ont i magen?
 15. Känner barnet trängningar/att det behöver gå och bajsa?
 16. Känner barnet skillnad på avföring och gas som orsakar trängning?
 17. Håller sig och kniper barnet när det är bajsnödigt?
 18. Påminns (tjatas det på) barnet att gå på toaletten?
 19. Blir barnet bajsnödigt någon speciell tid på dagen?
 20. Bajsar barnet efter måltid?
 21. Kommer det bajs i byxorna/blöjan före eller efter toalettbesöket?
 22. Kommer det bajs i byxorna och i så fall hur ofta?
 23. Har barnet varit helt utan bajs i byxorna under en längre period?
 24. När kommer det bajs i byxorna?
 25. Hur mycket bajs kommer i underkläderna?
 26. Bajsar barnet på natten?
 27. Kräks barnet ofta?
 28. Hur ofta bajsar barnet?
 29. Bajsar barnet i blöja eller potta/toalett?
 30. Var bajsar barnet någonstans?
 31. Är barnet rädd för att gå på toaletten?
 32. Hur sitter barnet på pottan/toaletten?
 33. Hur ofta kommer det bajs i toaletten?
 34. Hur ofta kommer det bajs i blöjan?
 35. Hur ofta kommer det bajs i byxorna?
 36. Får barnet ta i och krysta mycket när det ska bajsa?
 37. Hur ser barnets bajs ut?
 38. Bajsar barnet stora korvar som täpper till toan. Man får spola många gånger för att allt ska försvinna.
 39. Hur länge sitter barnet på toaletten när det ska bajsa?
 40. Brukar barnet ha något (leksak, tidning etc) med in på toaletten när det ska bajsa?
 41. Vem torkar barnet när det har bajsat?
 42. Bajsar barnet på förskolan/skolan någon gång?
 43. Har barnet ont när det ska bajsa eller är bajsnödig?
 44. Kontakt med specialist kan behövas
  Kommer det blod när barnet bajsar?
 45. Hur ser det ut i rumpan på barnet? Har föräldrarna sett något avvikande?

Bakgrund

Varför fråga 1

Hur har barnet det i skolan med stress, kompisar eller fritidsaktiviteter. Kan detta förklara barnets besvär?

Varför fråga 2

Fungerar det dåligt ska det misstänkas neuropsykiatrisk diagnos. Ev remiss för utredning.

Varför fråga 3

Finns en förklaring till barnets problem med magen i tidigare sjukdomar? Operationer, trauman etc

Fördjupning (Orsaker förstoppning)

Varför fråga 4

Vilka olika behandlingar har provats och hur länge? Utvärdera resultaten. Kan behandlingen justeras för att fungera bättre?

Varför fråga 5

Utvärdera lavemangsbehandlingen.

 • Tillvägagångssätt
 • Behandlingstid
 • Barnets upplevelser av behandlingen
 • Resultatet av behandlingen

Varför fråga 7

Kräkningar, illamående, huvudvärk, trötthet, aptitlöshet, gångstörningar kan orsakas av långvarig förstoppning.

Spädbarn visar missnöje, kinkighet, skrikighet, dålig aptit, slöhet, kräkningar och sömnsvårigheter.

Fördjupning (Celiaki)Fördjupning (Komjölks- och laktosintolerans)Fördjupning (Utredning förstoppning)

Varför fråga 8

Buksmärtor kan ha många allvarliga bakomliggande orsaker men det kan också vara ett symtom vid förstoppning.

Fördjupning (Buksmärtor)

Varför fråga 9

Spädbarn som bajsat normalt tidigare kan reagera på något födoämne eller bristande vätskeintag.

Spädbarn < 6 månader är normalt inte förstoppade.

Fördjupning (Att bajsa)Fördjupning (Varningssymtom förstoppning)
  Kontakt med specialist kan behövas

Varför fråga 10

Om barnet har bajsat normalt 6-12 månader och sedan fått problem kan orsaken vara något som hänt runt barnet; förändrad kost, infektion, eksem, syskon, skilsmässa, dödsfall i familjen eller övergrepp.

Fördjupning (Att bajsa)Fördjupning (Information förstoppning)

Varför fråga 11

Att veta när besvären började kan ge en ledtråd till orsaken till problemet. Exempelvis allergi, överkänslighet eller medfödd orsak. Besvär från födseln ska alltid utredas grundligt.

Fördjupning (Varningssymtom förstoppning)
  Kontakt med specialist kan behövas

Varför fråga 12

Om barnet inte följer sin längd- och viktkurva kan det bero på annan bakomliggande sjukdom.

Fördjupning (Varningssymtom förstoppning)
  Kontakt med specialist kan behövas

Varför fråga 13

Vissa mediciner kan orsaka tarmstörningar, ex antibiotika, morfinpreparat, antikolinergika eller antidepressiva.

Varför fråga 14

Magont kan bero på många saker. Är det hela tiden? I skolan, hemma, i samband med måltid etc. Visar barnet symtom på smärta eller obehag från magen bör detta utredas.

Fördjupning (Buksmärtor)Fördjupning (Smärta i genitalia)
  Kontakt med specialist kan behövas

Varför fråga 15

Barn svarar oftast nej på denna fråga då de inte vill bajsa. Om inte barnet känner trängningar kan det också bero på megarektum. Det kan även förekomma vid dolda neurologiska sjukdomar och missbildningar men är ovanligt.

Fördjupning (Orsaker förstoppning)Fördjupning (Utredning förstoppning)

Varför fråga 16

Normalt känner man skillnad på avföring eller gas som orsakar trängning. Gör man inte det kan det vara tecken på organisk orsak som megacolon och megarektum.

Fördjupning (Utredning förstoppning)

Varför fråga 17

Detta är den vanligaste orsaken till att barn över ett år blir förstoppade. Beror oftast på rädsla att det ska göra ont att bajsa.

Fördjupning (Att bajsa)Fördjupning (Information förstoppning)Fördjupning (Toalettrutiner förstoppning)

Varför fråga 18

Barnet kan bli stressat av mycket tjat som kan leda till stora konflikter i familjen.

Prova med schema som barnen är med och fyller i. Ibland kan man använda  belöningsystem för bra resultat.

Fördjupning (Behandling förstoppning)Fördjupning (Information förstoppning)Fördjupning (Toalettrutiner förstoppning)

Varför fråga 19

Om barnet har avföringsläckage t ex i skolan, kan det bero på trängningar mitt på dagen.

Fördjupning (Att bajsa)Fördjupning (Toalettrutiner förstoppning)

Varför fråga 20

Vanligast är en stund efter måltid ca 1 gång per dag.

Fördjupning (Toalettrutiner förstoppning)

Varför fråga 21

Om läckage uppstår på väg till toaletten kan det bero på att barnet inte har lyssnat på de första signalerna.

Om läckaget sker efter toalettbesök kan tömningen vara dålig.

Fördjupning (Att bajsa)Fördjupning (Behandling förstoppning)Fördjupning (Toalettrutiner förstoppning)

Varför fråga 22

Kan vara ett tecken på överfylld tarm hos ett barn med förstoppning.

Varför fråga 23

Primär eller sekundär enkopres. Obs orsak till problemet?

Varför fråga 24

Vanligast på eftermiddagen. Kan ett extra toalettbesök förebygga läckagen?

Fördjupning (Att bajsa)

Varför fråga 25

Liten fläck beror troligen på förstoppning eller dålig torkteknik. Större kladd kan bero på att barnet inte vill eller bryr sig om att gå på toaletten. Kan i vissa svårbehandlade fall vara tecken på neuropsykiatrisk diagnos.

Fördjupning (Behandling förstoppning)Fördjupning (Information förstoppning)

Varför fråga 26

Äldre barn bajsar normalt inte på natten. Det kan vara ett tecken på förstoppning och/eller behov av lugn och ro på dagen. Spädbarn kan bajsa om de äter på natten.

Fördjupning (Behandling förstoppning)Fördjupning (Mag- och tarmkanalens anatomi och fysiologi)

Varför fråga 28

Barn som ammas kan bajsa från flera gånger per dag till 1 gång var 14:e dag.

Äldre barn bajsar normalt varje till var tredje dag.

Fördjupning (Att bajsa)Fördjupning (Mag- och tarmkanalens anatomi och fysiologi)

Varför fråga 29

Det är en fördel att bajsa sittandes på potta eller toalett bland annat för att tömningen blir bättre pga avslappning i bäckenbotten.

Fördjupning (Potträning)

Varför fråga 30

Många barn med blöja eller potta bajsar inte inne på toaletten.

Fördjupning (Barn som inte vill sluta använda blöja)Fördjupning (Potträning)

Varför fråga 31

Kan bero på att det är rädd för att det ska göra ont eller att de tycker att toaletten är farlig. Vissa barn kan fantisera om djur som kommer upp ur toaletten man kan då lägga papper i toaletten som ”skydd”.

Fördjupning (Barn som inte vill sluta använda blöja)Fördjupning (Toalettrutiner förstoppning)

Varför fråga 32

Spänner barnet sig och är rädd när det ska bajsa så blir tömningen sämre. En avslappnad, framåtböjd sittställning med väl nerdragna byxor främjar däremot tömningen.

Fördjupning (Toalettrutiner förstoppning)

Varför fråga 33

Vissa barn kan bajsa i blöjan men även i byxan eller toaletten. Barnet är på väg att testa på toaletten.

Fördjupning (Toalettrutiner förstoppning)

Varför fråga 34

Vissa barn kan bajsa i blöjan men även i byxan eller toaletten. Barnet är på väg att testa på toaletten.

Fördjupning (Toalettrutiner förstoppning)

Varför fråga 35

Vissa barn kan bajsa i blöjan men även i byxan eller toaletten. Barnet är på väg att testa på toaletten.

Fördjupning (Toalettrutiner förstoppning)

Varför fråga 36

En felaktig krystteknik kan göra att barnet får problem att bajsa även om bajset är mjukt. Andra orsaker kan vara förstoppning eller annan bakomliggande sjukdom.

Fördjupning (Sittställning)Fördjupning (Toalettrutiner förstoppning)

Varför fråga 37

Förstoppade barn kan ha normal konsistens på bajset men svårigheter att bajsa ändå.

Fördjupning (Bajsskala för spädbarn)

Varför fråga 38

Tecken på att barnet bajsar för sällan och samlar på sig bajs i tarmen.

Fördjupning (Definition av förstoppning)Fördjupning (Utredning förstoppning)

Varför fråga 39

En vanlig tömning vid trängning går på någon minut. Tar det längre tid kan det vara tecken på tömningssvårigheter pga hårt bajs, dyskoordination i bäckenbotten eller felaktig krystteknik. För kort tid på toaletten kan göra att barnet inte tömmer tillräckligt.

Fördjupning (Orsaker förstoppning)Fördjupning (Toalettrutiner förstoppning)

Varför fråga 40

Det kan vara bra i början för att få barnet att sitta kvar på toan.

Annars kan det göra att barnet inte koncentrerar sig på att bajsa.

Fördjupning (Toalettrutiner förstoppning)

Varför fråga 41

Barn som inte kan torka sig själv kan undvika att gå på toaletten i skolan då de känner att ingen kan hjälpa dem.

Fördjupning (Orsaker förstoppning)Fördjupning (Toalettrutiner förstoppning)

Varför fråga 42

Det är vanligt att barn undviker att gå på toaletten på förskolan eller skolan.

Fördjupning (Orsaker förstoppning)Fördjupning (Toalettrutiner förstoppning)

Varför fråga 43

Det kan bero på spricka/fissur i anus efter stora och hårda avföringar.

Fördjupning (Behandling förstoppning)Fördjupning (Fissur)Fördjupning (Stjärtfluss)

Varför fråga 44

Beror oftast på fissur på grund av stora och hårda avföringar. Kan också bero på polyp eller hemorrojder.

Fördjupning (Behandling förstoppning)Fördjupning (Blödning i anus och rektum)Fördjupning (Fissur)Fördjupning (Varningssymtom förstoppning)
  Kontakt med specialist kan behövas

Varför fråga 45

Viktigt att titta alla barn med förstoppningsproblematik i stjärten. Detta för att hitta ovanliga fynd som anatomiska avvikelser, stjärtfluss mm.

Fördjupning (Anatomiska bilder barn)