World Toilet Day 19 november

Nikola vill uppmärksamma World Toilet Day den 19e november. WTD belyser behovet av tillgång till toaletter och ökad medvetenhet om att 4.2 miljarder människor lever utan tillgång till rent vatten, toalett och säker sanitet. Det handlar om att vidta åtgärder för att tackla den globala sanitetskrisen och att nå det 6e globala målet för hållbar utveckling: rent vatten och sanitet för alla år 2030. 

Årets tema är ”hållbar sanitet och klimatförändring”. Klimatet förändras. Översvämningar, torkor och höjda havsnivåer hotar sanitetssystemen – från toaletter till septiktankar till reningsverk. Alla (!) behöver hållbar sanitet som kan motstå klimatförändringar och bevara hälsa och funktion i samhället.

Hållbara sanitetssystem återanvänder också avfall för att förbättra jordbruket och kunna använda minskade utsläpp till grön energi.

2018 var temat för Världstoalettdagen ”när naturen kallar” och föreningarna Sinoba, Nikola och Uroterapeutisk förening anordnade tillsammans med barnrättsorganisationen Barnfonden kvällsföreläsningar i Stockholm. Martina Hibell, Varis Bokalders och Helena Hallencreutz Grape talade om arbetet att öka tillgång till rent vatten och sanitet i utvecklingsländer, möjlig miljömässigt god sanitet i olika samhällen och vikten av tillgång till toaletter i skolor och offentliga miljöer för ett värdigt liv. Arrangemanget var en samverkan mellan olika expertområden för att skapa en större förståelse för ett komplext problem.  

Läs mer om World Toilet Day: https://www.worldtoiletday.info/

Källa 
Nikola.nu